شنبه 30 تیر 1397
EN

استان قزوین

لیست اسامی فروشگاه های شرکت کننده در چهارمین جشنواره فروش فرش دستباف

ردیف

نام فروشنده

نام فروشگاه

نام فروشنده

آدرس

تلفن

همراه

1

علی بابائی

110

علی بابائی

خ بلوار مدرس فرش 110

3338636

09122822096

2

سهیل جوادی

_

_

تقاطع چهارراه عدل

3369640

09126818852

3

جواد چیت ساز

_

_

بازار کفاشها

2222438

09122820812

4

غلامرضا سلطانیه ها

_

_

فردوسی شمالی روبروی پیتزا پله

3326180

09122824004

5

سید اکبر موسوی

_

_

خ خیام شمالی ساختمان بروجردی

3334272

09121813435


دوره سوم

هیچ اطلاعاتی ثبت نشده