شنبه 30 تیر 1397
EN

استان مازندران

لیست اسامی فروشگاه های شرکت کننده در چهارمین جشنواره فروش فرش دستباف

رديف

نام فروشگاه

آدرس

تلفن

1

فروشگاه فرش دستباف عظيم زاده

عباس آباد- سلمانشهر-دورميدان-نبش پروژه الماس خاورميانه

09124831380

2

فروشگاه فرش دستباف كلاردشت

چالوس- كلاردشت-حسن كيف- ساختمان شهرداري

09111923011

3

فروشگاه فرش دستباف ايپك

نوشهر- ميدان همافران

09113961297

4

فروشگاه فرش دستباف عليپور

بابل- خ طالقاني-جنب كميته امدام امام (ره)

09112175785

5

فروشگاه فرش دستباف رنجبر

ساري- خ فرهنگ- روبروي اداره كل تربيت بدني استان

09111531385

6

فروشگاه فرش دستباف سيمرغ

ساري- خ جمهوري

09111538035

7

فروشگاه فرش دستباف حق پرست

آمل – بلوار امام رضا(ع)- نبش رضوان 2

2-09111215473

8

فروشگاه فرش دستباف اسحاقي

نوشهر- پاساژ جمهوري - جنب نانوايي بربري

09396792510


دوره سوم

هیچ اطلاعاتی ثبت نشده