شنبه 30 تیر 1397
EN

استان هرمزگان

لیست اسامی فروشگاه های شرکت کننده در چهارمین جشنواره فروش فرش دستباف

رديف

نام و نام خانوادگي

نام فروشگاه

آدرس

تلفن

1

مژگان دادي پور

هنرآفرينان خليج فارس

ميدان 17 شهريور-مجتمع تجاري ستاره شهر

09179376885

2

رجبعلي پاكدامن

فرش و گليم تبريز

ميدان 17شهريور-مجتمع تجاري سيتي سنتر-طبقه اول- پلاك 166-F1

09171635830

3

مرضيه بهمني

قافلان صميم

ميدان 17 شهريور-مجتمع تجاري سيتي سنتر- طبقه دو

09390458504

4

مريم صادقي

سايه روشن

بلوار امام حسين- بازارچه امام حسين

09364643045

5

انسيه البرزي

البرز

ميدان 17 شهريور- مجتمع تجاري سيتي سنتر-طبقه دوم- پلاك 2186- F2

09174993677


دوره سوم

هیچ اطلاعاتی ثبت نشده