شنبه 30 تیر 1397
EN

استان همدان

لیست فروشگاه های شهرستان همدان

کدفروشگاه

تلفن

آدرس

شهرستان

نام نام خانوادگی

ردیف

401

2515674   0811

بازار فرش سرای روحانی

همدان

آقای عبدالله  نجفی

1

402

2523914  0811

خیابان اکباتان  سرای گلشن

همدان

آقای زیادعلی اخوان

2

403

2522986   0811

خیابان اکباتان سرای گمرک

همدان

آقای حمید  مرشدلو

3

404

2528400   0811

بازار فرش سرای روحانی

همدان

آقای بیرامعلی  فولادی

4

405

8280088  0811

خیابان بوعلی جنب شرکت نفت

همدان

آقای بهروز ایلوخانی

5

406

2524682  0811

بازار فرش قیصریه نو

همدان

آقای رضا  چراغی

6

407

2512208  0811

بازاز فرش سرای روحانی

همدان

آقای عباس دئستی

7

408

2526559  0811

بازاز فرش سرای روحانی

همدان

آقای اسدالله محمدی

8

409

2522415  0811

خیابان اکباتان بازار خامه فروشان

همدان

آقای منوچهر  فروزان

9

410

2520806  0811

خیابان اکباتان بازار خامه فروشان

همدان

آقای حسین مرادی

10

411

2524186  0811

خیابان اکباتان بازار گلشن

همدان

آقای صادق  روناسی

11

412

2518675  0811

بازارفرش قیصریه

همدان

آقای امین محمدی اعتباری

12

413

2514111  0811

خیابان اکباتان سرای گمرک

همدان

برادران وکیلی مراد

13

414

2520030  0811

میدان عین القضات اتحادیه فرش روستای

همدان

اتحادیه فرش دستباف

14

415

8262772  0811

بلوار مدنی بلوار 15 فروردین چهارراه شرکت فرش

همدان

شرکت سهامی فرش

15

416

2531809  0811

خیابان اکباتان بازارخامه فروشان

همدان

آقای عبدالحمید  تاروردی

16

417

8226588  0811

ابتدای سعیدیه بالا

همدان

آقای مهدی  زرتشتی

17

لیست فروشگاه های شهرستان ملایر

کد فروشگاه

تلفن

آدرس

شهرستان

نام نام خانوادگی

ردیف

421

09188511524

خیابان بلال حبشی  بعدازآژانس میلاد

ملایر

آقای محمد  خالقی

1

422

09181510028

خیابان شهدا ضلع غربی میدان زندیه جنب بانک سپه

ملایر

آقای غلامحسین   بسطامی

2

423

09186060678

سرای کرباسی  سرای وسطی سمت راست مغازه دوم

ملایر

آقای مصطفی  پورکریمی

3

424

09183518451

بازارچه قدس داخل راهرو سمت چپ مغازه پنجم

ملایر

آقای محمد  روزبهان

4

425

09181511683

خیابان شهید نواب صفوی جنب بنیادشهید

ملایر

آقای عباسعلی  بهشتیان فر

5

426

09181511226

پارک چمران  ضلع شرقی

ملایر

آقای اردشیر  اکبریان

6

427

0935399164

خیابان شهید مصطفی خمینی بعدازکوچه شیرازی

ملایر

آقای محمد نبی    یارمحمدی

7

428

09186332133

خیابان شهید مصطفی خمینی ابتدائی کوچه شیرازی

ملایر

آقای نادر   علی بابایی

8

429

2249881 0852

خیابان شهدا روبروی دبستان زمان

ملایر

آقای شکراله  آقاجانی علی آبادی

9

430

2225223 0852

سرای قائم راهروی آخر

ملایر

آقای علیرضا   خالقی

10

431

09188527135

بازاربزرگ بعدازچهارسوقسمت چپ

ملایر

آقای اکبر  خالقی

11

432

09187499987

سرای قائم راهروی آخر

ملایر

آقای سیداحمد  موسوی

12

433

09183517139

بازارچه قدس سرای وسطی سمت چپ مغازه سوم

ملایر

آقای قاسم  نعمتی

13