شنبه 30 تیر 1397
EN

استان چهارمحال و بختیاری

لیست فروشگاه های شهرستان شهرکرد

شهرستان

نام ونام خانوادگی

آدرس محل کسب

شماره تماس

شهرکرد

حسن بیگی هرچگانی

خیابان ملت کوچه 67

2241132

جمعه علی کیانی

خیابان ملت

2270702

احمد رضا کیانی

سامان خیابان کارگر

03823520906

نجف کریمی

خیابان ملت غربی

2222482

فتح اله مولایی

خیابان ملت غربی

09364249599

لطف اله رضایی

خیابان ملت غربی

2223756

حسین علی حیدری

خیابان ملت غربی

2220102

رحمت اله کوهی

خیابان ملت غربی

2270175

اردشیر حیدری

خیابان ملت غربی

09131811575

احمد محمودیان

فلکه آبی – روبروی بانک ملی

09131820048

نصرت اله واحد

خیابان ملت غربی

09133814843

اسد اله شمسی پور

خیابان ملت غربی

09133848739

جهانگیر شمس

خیابان ملت غربی

09132833350

بهروز شمسی پور

خیابان ملت غربی

2229720

اردشیر شاهرخ

فلکه انقلاب پاساژ ساکیان

09131811386

حمید بیاتی

خیابان ملت

2224974

تعاونی فرش دستباف روستایی شهرکرد

خیابان بوعلی سینا

2220620

شرکت سهامی فرش ایران

خیابان تختی

2257435

تعاونی قالیبافان شهرکرد

فلکه فردوسی پاساژ سجاد

2223976

شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی زاینده رود

سامان

03823522323

لیست فروشگاه های شهرستان بروجن

تعاونی فرش دستباف روستایی انعام

خیابان دفتری شرقی

03824223742

ارسطو پور حیدر

شهرک صنعتی – انتهای بلوار کار – مجتمع تولید فرش دستباف پور حیدر

09122043193

حمید رضا شیرازی

خیابان خیام

09131824105

لیست فروشگاه های شهرستان فارسان

فارسان

فرج اله ترابی

خیابان شهید داودی – چهار راه دانشگاه

09132829895

لیست فروشگاه های شهرستان لردگان

لردگان

تعاونی فرش دستباف روستایی ترنج

خیابان چشمه برم

03825223581

ایرج فیوج

خیابان 17 شهریور

09133840864

محمد حسنی

خیابان چشمه برم

09133838332

لیست فروشگاه های شهرستان اردل

اردل

شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی اردل

خیابان شهید رجایی

03826222877

فریبرز خسروی

چهارراه تامین اجتماعی

09138884208

لیست فروشگاه های شهرستان کوهرنگ

کوهرنگ

شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی کوهرنگ

چلگرد خیابان امام سه راه فرمانداری

03827622677

لیست فروشگاه های شهرستان کیار

کیار

شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی کیار

شلمزار بلوار ورزش

03822622593