شنبه 30 تیر 1397
EN

استان کرمانشاه

لیست اسامی متقاضیان شرکت در جشنواره فروش فرش دستباف استان کرمانشاه سال 92

رديف

نام و نام خانوادگي

شماره تماس

آدرس

1

علي پناه رزمجو

7228177

09188319008

جوانشير زير پل هوايي

2

ابراهيم رزمجو

7225312

091883590464

چهل متري مطهري غربي مقابل مسجد هاشمي

3

ابراهيم رزمجو

7225312

09183590464

اول خيابان بهار

4

سيد اسماعيل كرمانشاه چي

7222308

09181320993

راسته بازار سراي نو

5

حسين

چشمه سفيدي

7226652

09183396247

خيابان  جوانشير بالاتر از پل هوايي

6

غلامرضا پيروي

7220914

7228987

فردوسي – خ دلگشا

7

منوچهر صياد نيا

7286945

09188362881

خيابان جوانشير  بالاتر از پل هوايي

8

غلامرضا پيروي

7228987

09183590043

راسته بازار نرسيده به چها سوق

9

محمد مهدي مرادي فر

8370641

09181312423

22 بهمن – سي متري اول

10

كريم باقري

7226809

09181320063

خيابان مطهري شرقي بالاتر از پاساژ سعيد

11

محمود فيضي

7223148

09188326878

راسته بازار بالاتر از مسجد شافعي پاساژ طاهري

12

احسان عباسي

7234343

09188575450

خيابان  مطهري جنب هتل داريوش

13

شكراله طاهر پور

7222722

09181321163

خيابان  مدرس راسته بازار مقابل سراي نو

14

محمد حسام آجيليان

8220345

09187273218

خيابان مدرس پاساژ قدس طبقه تحتاني

15

محمد غريب عزيزي

8227194

09188319360

خيابان مدرس پاساژ قدس طبقه تحتاني

16

علي اكبر اشرف پور

8222567

09183582835

خيابان مدرس پاساژ قدس طبقه تحتاني

17

مسلم گل محمدي

8386489

09183369020

خيابان گذرنامه 45 متري آل آقا روبروي بلوار رنجبر

18

عبدالعلي محمدي

خيابان مدرس پاساژ قدس

19

يوسف بهمني

8350105

09181321358

22 بهمن سي متري نوبهار نبش كوچه 190

20

علي اوسط كلوندي

8377883

09183312909

22 بهمن خيابان گذر نامه

21

شركت سهامي فرش

8232729

22 بهمن خيابان شهيد اجاقي

22

محمد رضا مشيري

8214260

سه راه 22 بهمن جنب هواپيمايي هما فروشگاه بزرگ تورسيت

23

سيد عباس طباطبايي

7229432

خيابان جوانشير – روبروي خيابان محمد تقي اصفهاني


لیست اسامی متقاضیان شرکت در جشنواره فروش فرش دستباف استان کرمانشاه سال 91

هیچ اطلاعاتی ثبت نشده