شنبه 30 تیر 1397
EN

استان گلستان

لیست فروشگاه های شهرستان گرگان

نام نام خانوادگی

نام فروشگاه

تلفن

آدرس

1

محمد عباسی

فرش دستباف عباسی

01712230248

09113702824

گرگان. خ شهید بهشتی. پاساژ شیرنگی. طبقه همکف. فرش فروشی عباسی

2

حاج اراز گلدی سردست

صنایع دستی ترکمن

01712226824

09111718852

گرگان. خ شهید بهشتی. پاساژ شیرنگی.    طبقه همکف. فرش فروشی سردست

3

حاج محمد یوسف یحیایی

فروشگاه یحیایی

01715521277

09111712298

گرگان. بلوار نهارخوران. عدالت 50

لیست فروشگاه های شهرستان گنبد

نام نام خانوادگی

نام فروشگاه

تلفن

آدرس

ایمیل

1

عبدالاحد کوچک

فرش  جلیل

2228693-0172

گنبد . خ میهن غربی.  پ 386

-------

2

خوجه آق آتابای

فرش عدالت

2222396-0172

گنبد.خ بهشتی غربی. روبروی بانک سپه

-------

3

امام محمد سعادت نژاد

فرش فروشی

2293435-0172

گنبد . خ وشمگیر غربی  پ 46

-------

4

پیغمبر قلی سعادت نژاد

فرش سعادت

2229863-0172

گنبد . خ بهشتی. غربی  جنب مخابرات

hamed.saadet@gmal.com

5

صفر محمد پرویز

شرکاء

2236543-0172

گنبد . خ بعثت غربی پ 77

-------

لیست فروشگاه های شهرستان کلاله

نام نام خانوادگی

نام فروشگاه

تلفن

آدرس

1

آقای سیدی آرین

فرش آرین

09118743097

کلاله خ-آزادی نرسیده به آتش نشانی

2

خانم صدیقه جهانپور

فرش کوثر

09113754341

کلاله خ- انقلاب مقابل بخشداری

3

خانم معصومه صنعتی پور

فرش نگار بهار

09373954082

کلاله خ- طالقانی

4

نور علی زبرجدی

زبرجد

09112764408

مراوه تپه خ-امام خمینی جنوبی

لیست فروشگاه های شهرستان آق قلا

نام نام خانوادگی

نام فروشگاه

تلفن

آدرس

1

قربان قلیچ صحنه

 

01735224926

09113773491

آق قلا. خ امام خمینی جنوبی. پاساژ توکلی. فرش فروشی قربان قلیچ صحنه

2

غفور کاظمی

صنایع دستی ترکمن

01735222448

آق قلا. خیابان امام خمینی شمالی. پاساژ برادران صحنه

3

نورالله صحنه

ترکمن صحرا

01735223748

آق قلا. خیابان امام خمینی شمالی. پاساژ برادران صحنه . فرشگاه ترکمن صحرا

4

قربان محمد دوگونچی

فرش ترکمن

01735222465

آق قلا. خیابان امام خمینی شمالی. جنب اداره برق. فرش فروشی دوگونچی

5

حبیب الله صحنه

فرش ترکمن

01735220958

01735222372

آق قلا. خیابان امام خمینی شمالی. پاساژ برادران صحنه. فروشگاه فرش ترکمن

6

صبحان بردی صحنه

 

01735228780

آق قلا. خیابان امام خمینی شمالی. پاساژ برادران صحنه. فروشگاه صحنه

لیست فروشگاه های شهرستان بندر ترکمن

نام نام خانوادگی

نام فروشگاه

تلفن

آدرس

ایمیل

1

بهروز بیات کلته

 

01734222754

بندر ترکمن . خیابان آزادی. نرسیده به راه بند راه آهن

-------

2

بهزاد بیات کلته

 

01734221348

بندر ترکمن . خیابان آزادی . نرسیده به راه بند راه آهن

-------

3

خدا بردی ایری

ایری

01734222091

بندر ترکمن . خیابان جمهوری اسلامی

-------

4

قربان محمد بیات کلته

 

01734234598

بندر ترکمن . خیابان آزادی . نرسیده به راه بند راه آهن

-------

5

زلیخا عادلی

گل نگار ترکمن

01734229847

بندر ترکمن . خیابان جمهوری اسلامی . چهارراه ژاندارمری سابق

gol.negar@ymail.com

6

فرهاد خوزین

 

01734223011

بندرترکمن. خیابان آزادی. بین آزادی 1و 3

-------