شنبه 30 تیر 1397
EN

استان یزد

لیست اسامی فروشگاه های شرکت کننده در چهارمین جشنواره فروش فرش دستباف

رديف

 

نام

فروشگاه

فروشنده

آدرس

شماره تلفن

نام

نام خانوادگي

ثابت

همراه

1

 

محمد

رعيتي

خ قيام بازار ملا اسماعيل

6223860

09131511910

2

تعاوني

جلال

دره شيري

خ ايرانشهر

6224419

09131545524

3

 

سعيد

فلاح

خ قيام ميدان خان

6222045

0911548596

4

 

مسعود

استقامت

خ قيام بازارچه پنجه علي

6267829

09131514567

5

 

جلال

عطار

خ ايرانشهر

6261695

09132596399

6

 

سدسعيد

مرتضوي نسب

خ قيام جنب مسجد ملااسماعيل

6260741

09131526531

7

 

محمدعلي

جعفري

خ قيام بازار مشيري

6222172

09133552504

8

 

ميرزامحمد

دهقان

خ ايرانشهر

6221379

09133582709

9

 

عباس

نيكخواه

خ قيام ميدان خان

6222048

09131530135

1

 

محمدجواد

دري

صفائيه - مجتمع آريا

8263124

09131520366

11

 

محمدجواد

فاضلي

خ امام خميني خ مسجدجامع

6214375

09131546603

12

 

سيدماشااله

ابريشم

خ قيام - ميدان خان

6224166

09131510526

13

 

محمدحسن

ميرجليلي

خ ايرانشهر

6264670

09131518154

14

 

مهران

كرمي

خ قيام

6220242

09131512061

15

 

محمد

جعفري

 

6267093

09134518560

16

 

محمدمهدي

گلكاريه

خ قيام

6223406

09131511112

17

 

حسين

نيكخواه

خ قيام

6222400

09131516752

18

 

غلامرضا

زارع

خ قيام

6267408

09131530062

19

 

پيام

عليخاني

خ قيام

 

09131514747

20

 

علي اكبر

پورمقدس

خ سلمان

6235161

09131517276

21

 

بابك

اعلايي

خ امام خميني خ مسجدجامع

 

09132589156

22

 

رمضانعلي

شيري

خ قيام

6220307

09133530768

23

 

محمود

رحيمي

خ سلمان

 

09131532392

24

 

سيدحسين

حاجي ميرزا

خ سلمان

6260935

09131533041

25

 

علي

نصيرياني

خ قيام

6220242

09131523488

26

 

حسين

رعيتي

خ قيام

6233893

09133515967

27

 

محمد

محمدي فخرآباد

اردكان

7228451

09131510109

28

 

ماشااله

قاسمي  فیروزآبادی

ميبد

7727345

09131549701

29

 

جواد

ميرحسيني

ميبد

 

09131231815

30

تعاوني

علیرضا

لجه

مهريز

5225130

09131525339

31

تعاوني

محمد رضا

كمالي زاده

اردكان

7226020

09133527518

32

تعاوني

عليرضا

حيدري مزرعه آخوند

تفت

6232009

09133522013

33

تعاوني

حميد

نيكخواه

ابركوه

6823004

09133525715

34

تعاوني

علی

خواجه زاده

بهاباد

4722600

09133545282

35

تعاوني

محمود

غلامرضايي

خاتم

5722110

09131535976

36

تعاوني

احمد

دهقاني اشگذری

اشگذر

3623181

09134516523


دوره سوم

هیچ اطلاعاتی ثبت نشده