ﺳﻪشنبه 21 آذر 1396
EN

فارس

الف: ارتباط با سازمان

الف: ارتباط با سازمان صنعت،معدن و تجارت

فارس

کد و شماره سازمان

071

32280631

دورنگار سازمان

32289131

ريیس سازمان

علی همتی

پایگاه اينترنتي سازمان

Frs.mimt.gov.ir

اداره فرش سازمان

مجید عباسی

کارشناسان اداره فرش

شماره تماس اداره فرش

071

32285328

دورنگار اداره فرش

32289131

ب : آمار قالیبافان،مجتمع ها ،کارگاه ها،فعالیت های جانبی فرش دستباف و بیمه تامین اجتماعی

ب : آمار  قالیبافان،مجتمع ها ،کارگاه ها،فعالیت های جانبی فرش دستباف و بیمه تامین اجتماعی

تعداد قالیبافان

                                                                                     

                                                    180000                نفر

 

مجتمع ها وکارگاه های قالیبافی

مجتمع متمرکز

                   2            فقره

کارگاه قالیبافی

                28           فقره

تولید غیر متمرکز

               98           فقره

 

طرح ونقشه فرش

واحد تولید طرح ونقشه

        8       فقره

طراح فرش

                154          نفر

نقاش فرش

                 50            نفر

 

 

 

فعالیتهای جانبی و تکمیلی

مرتبط با فرش دستباف

ریسندگی خامه قالی

                   102       فقره

رنگرزی خامه قالی

                    33       فقره

واحد قالیشویی

                 64           فقره

ساخت و عرضه دار و ابزار قالیبافی

                 24          فقره

واحد دار کشی

                 8            فقره

کارگاه های پرداخت فرش

                 2             فقره

مرمت کار و رفوگر فرش

                 18            نفر

فروشگاه عرضه مواد اولیه

                 14           فقره

 

بیمه تامین اجتماعی

تعداد معرفی شدگان

           45935         نفر

تعداد بیمه شدگان

             33477        نفر

تسهیلات بانکی تخصیص یافته از سال 84 تاکنون

 

                               100          میلیارد ریال

ج: مشخصات ذينفعان فرش دستباف استان

 كليه ذينفعان فعال در استان اعم از: اتحاديه ها،‌ تشكلها، انجمن ها،‌دانشگاههاي مرتبط، موزه ها و خانه هاي فرش و ساير مراكز مرتبط و فعال مستقيم وغيرمستقيم با فرش دستباف  نام مسئول
 شماره های تماس
 نشانی:آدرس فییزیکی و اینترنتی
       
       
       

د: معرفي فرش استان

معرفي مختصر فرش استان ( شامل پيشينه و تاريخچه كوتاه،‌طرحها، نقوش، نوع بافت استان و ساير ويژگي خاص فرش دستباف توليد شده در استان

توجه :

1-    لطفاً مطالب بند «د» به صورت فايل يا برگه تايپ شده ارسال شود.
2-    مطالب حداكثر در يك صفحه A4 مفيد و مختصر ارسال شود.
3-    در تهيه مطالب دقت لازم صورت پذيرد، چرا كه محتوي بند «د» در پورتال به چند زبان ترجمه وبه همراه تصاويري از فرش استان در معرض ديد مخاطبان خارجي قرار خواهد گرفت.