ﺳﻪشنبه 21 آذر 1396
EN

مازندران

الف: ارتباط با سازمان

الف: ارتباط با سازمان صنعت،معدن و تجارت

مازندران

کد و شماره سازمان

011

82264185

82262533

دورنگار سازمان

82277247

82262534

ريیس سازمان

محمد محمد پور عمران

پایگاه اينترنتي سازمان

Mzr.mimt.gov.ir

رييس اداره فرش سازمان

غلامرضا آقاگل زاده حاجی ghaghagolzadeh@yahoo.com

کارشناسان اداره فرش

.......

شماره تماس اداره فرش

011

82263309

دورنگار اداره فرش

82263877

ب : آمار قالیبافان،مجتمع ها ،کارگاه ها،فعالیت های جانبی فرش دستباف و بیمه تامین اجتماعی

ب : آمار  قالیبافان،مجتمع ها ،کارگاه ها،فعالیت های جانبی فرش دستباف و بیمه تامین اجتماعی

تعداد قالیبافان

                                                                                     

                                                   43430                نفر

 

مجتمع ها وکارگاه های قالیبافی

مجتمع متمرکز

                   -           فقره

کارگاه قالیبافی

                65           فقره

تولید غیر متمرکز

                20            فقره

 

طرح ونقشه فرش

واحد تولید طرح ونقشه

                  2            فقره

طراح فرش

                  2             نفر

نقاش فرش

                  2             نفر

 

 

 

فعالیتهای جانبی و تکمیلی

مرتبط با فرش دستباف

ریسندگی خامه قالی

                   -           فقره

رنگرزی خامه قالی

                 -             فقره

واحد قالیشویی

                 71           فقره

ساخت و عرضه دار و ابزار قالیبافی

                 21           فقره

واحد دار کشی

               223          فقره

کارگاه های پرداخت فرش

                 -             فقره

مرمت کار و رفوگر فرش

                23            نفر

فروشگاه عرضه مواد اولیه

                  -            فقره

 

بیمه تامین اجتماعی

تعداد معرفی شدگان

             20417    نفر

تعداد بیمه شدگان

            33381    نفر

(آمار با صنایع دستی مرتبط)

تسهیلات بانکی تخصیص یافته از سال 84 تاکنون

 

                               22            میلیارد ریال

ج: مشخصات ذينفعان فرش دستباف استان

ج: مشخصات ذينفعان فرش دستباف استان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

شهرستان

شماره تماس

1

كلثوم زارع

رئيس

گلوگاه

09360406935

2

حجت اله متو

رئيس

آمل

09111214684

3

مليحه محمدي ايزد

رئيس

ساري

09111538035

4

شمسيه روحي

رئيس

قائمشهر

09117837433

5

رخسار موسوي نژاد

رئيس

سوادكوه(پل سفيد)

09337786601

6

كلثوم غزنوي

رئيس

بهشهر

09111576052

7

سميرا دلاوري

رئيس

سوادكوه(زيرآب)

09356778680

8

صديقه عابدي

رئيس

سوادكوه(شيرگاه)

09119257449

9

افسانه فلاح

رئيس

نكاء

09368589377

10

حميرا عليپور

رئيس

جويبار

09118246587

11

محمد كاظم كاظميان

رئيس

بابلسر

09113125906

12

زهرا احمدي براتي

رئيس

نور

09112136752

13

خاتون غنمي

رئيس

رامسر

09111963022

14

سميه حسيني روشن

رئيس

تنكابن

09113958790

15

گل صفا باقري

رئيس

عباس آباد

09376348540

16

علي اسحاقي

رئيس

نوشهر

3224544

17

صغري دلاويز

رئيس

چالوس

09385147919

18

مسعود عليپور

رئيس

بابل

09111135684

19

كامران حق پناه

رئيس

محمود آباد

09111255692

20

علاءنور عليجاني

مديرعامل

چالوس (كلاردشت)

09111923011

21

حجت اله مينو

مديرعامل

آمل

09111214684

22

علي يميني

مديرعاملي

ساري

09111923011

23

وحيد احمدي

رئيس

ساري

09354295135


د: معرفي فرش استان

د: معرفي فرش استان

گستردگي محل زندگي روستاهاي مازنداران در مناطق كوهستاني و فاصله محل روستاها با شهرها در زمان گذشته منجر به پيدايش دستبافته هاي مختلف و ابداع نقش مايه هاي فراواني شده است كه در مناطق شرق و غرب مازندران با نقشه هاي نائين – قم- كاشان- تبريز- مشغول به بافندگي قالي مي باشند .

در زمان قاجاريه گروهي آشنا به فرش از سه استان فارس-كردستان- كرمانشاه به صورت عشاير به استان مازندارن مهاجرت نمودند و در كلاردشت مستقر شدند اين افراد جز باقتن فرش منبلع درآمدي ديگر نداشتند و در منطقه كلاردشت شروع به بافتن فرش كردند اين گروه به دليل آب و هواي منطقه از ساكنان دائم اين منطقه شدند و با توجه به اينكه درآمد خانواده ها تنها از طريق بافت فرش تامين مي شد در هر خانه يك دار قالي برپا گرديد امروزه فرش كلاردشت با سابقه اي ديرينه شهرت جهاني پيدا كرده ،‌از خصوصيات مهم فرش كلاردشت ذهني بافت بودن آن ميباشد يعني هيچ بافنده اي از روي يك نقشه خاصي شروع به بافت فرش نمي كند بلكه آنچه در ذهن خود دارد بنا به اعتقادات مذهبي و طبيعي كه در پيرامون خود دارد به صورت يك نقش و گاهي يك شي را به صورت يك نماد و يك مبل به تصوير مي كشد اين نقش از يك بافنده به بافنده ديگر منتقل ميشود از لحاظ بافت قاليهاي خرسك و درشت بافت با پرزهاي بلند مي باشد نقش هاي به كار رفته در فرشها عبارتند از گركنجگ از گل كه به زبان محلي به آن ورگ چنگ گويند گل بيجا چنگ- گل ستاره دنباله دار- گل پروانه- گل خرچنگي-بنوگل مي باشد. 

از خصوصيات مهم فرش استان مازنداران آن است كه از نقشه هاي ناين – كاشان- قم استفاده مي كند و رنگ آميزي كارها هم طبق رنگ آميزي نايين و قم از رنگهاي كرم- خاكي- بژ- سورمه اي و لاكي استفاده ميكنند و از نقوش شاه عباسي- گل فرنگ و گلها و در ينه شهرها تابلو فرشهاي كوچك بافته مي شود و از نقوشي مثل پرنده ها و انواع گلهاي ساده استفاده مي نمايند.

استان مازندارن با دارابودن 35000 نفر بافنده فرش دستباف در مناطق مختلف استان با نقشه ها و طرحهاي گوناگون مثل كلاردشت – نائين – كاشان- قم و... مشغول به بافندگي مي باشند و اين سازمان تاكنون با توجه به وظائف محوله حمايتهاي ويژه اي را به اين قشر زحمتكش از قبيل ساماندهي قاليبافان ، اعطاي تسهيلات به قاليبافان خانگي-مجمع هاي قاليبافي- شركتهاي تعاوني-كارگاههاي متمركز-كارگاههاي غيرمتمركزفرش دستباف-بيمه بافندگان- برگزاري كلاسهاي آموزش به بافي-برگزاري جشنواره هاي فرش دستباف-برگزاري همايش بازار شناسي- تشكيل اتحاديه هاي صنفي فرش دستباف در كليه شهرستانها بعنوان استان پيشگام-برگزاري آموزش طراحان فرش دستباف-كدگذاري دارهاي قاليبافي-شناسنامه دار كردن فرشهاي توليد شده و... نموده و همچنان اين حمايتها ادامه دارد.

عملكرد امور فرش:

1- برگزاري جشنواره هاي فرش دستباف در سالهاي 1386-1387-1388

2- برگزاري همايش بازارشناسي فرش دستباف در شهرستان نور

3- برگزاري كلاسهاي آموزش به بافي سالهاي (1392-1390-1389-1388-1387-1386-1385)

4-اعطاء تسهيلات فرش دستباف از محل كمك هاي فني و اعتباري (1388-1387-1386-1385-1384) به مبلغ 11860 ميليون ريال

5- اعطاءتسهيلات بانكي طرحهاي زود بازده اشتغالزايي فرش دستباف به مبلغ 29800 ميليون ريال

6- اعطاي تسهيلات بانكي فرش دستباف از محل تفاهم نامه في مابين وزارت بازرگاني و بانك كشاورزي 14000 ميليون ريال

7-اعطاي تسهيلات مشاغل خانگي به قاليبافان و طراحان فرش دستباف به مبلغ 15 ميليارد ريال در سال 1390 (983 نفر قاليفان خانگي {به هر نفر مبلغ 15000000 ريال) و 5 نفر طراحان فرش دستباف  ( به هر نفر مبلغ 40000000 ريال )}

8-اعطاء تسهيلات مشاغل خانگي به قاليبافان و طراحان فرش دستباف به مبلغ 10 ميليارد ريال در سال 1391 {به هر نفر مبلغ 15000000 ريال و 5 نفر طراحان فرش دستباف ( به هر نفر مبلغ 40000000ريال)}

9-توزيع و تكميل بيش از 9000 برگ فرم سهام عدالت براي قاليبافان

10-تشكيل 19 اتحاده صنفي فرش دستباف در سطح استان بعنوان استان پيشگام

11-تشكيل انجمن طراحان قالي استان

12-برگزاري يك دوره آموزش طراحي فرش دستباف در آبانماه 1388 براي 45 نفر به مدت 5 روز براي طراحان فرش دستباف استان

13-برگزاري دوره آموزش مربيان به بافي فرش دستباف با حضور استانهاي خراسان رضوي- خراسان شمالي-سمنان-گلستان- البرز- مازندران از تاريخ 30/7/1390 لغايت 2/8/1390 بمدت سه روز

14- صدور پروانه توليد كارگاه و مجتمع قاليبافي                            95 نفر 

( مجتمع هاي قاليبافي در شهرستانهاي نكاء- ساري- بابل- نوشهر  مشغول فعاليت مي باشد)

15- صدور كارت شناسايي قاليبافي                                          25100 فقره

16- صدور جواز تاسيس مجتمع قاليبافي                                         9 فقره

17- صدور پروانه توليد غيرمتمركز فرش دستباف                         37 فقره

18-صدور كارت شناسايي طراحي فرش دستباف                          75 فقره

19- برگزاري جلسه كميته فرش استان                                        38 جلسه

20-تعداد قاليبافان معرفي شده به سازمان تامين اجتماعي       23000 نفر

21- برگزاري اولين جشنوراه فروش فرش دستباف در شهرستانهاي (چهارفروشگاه)ساري-بابل-آمل-نوشهر از 22/11/1390 لغايت 22/12/1390

22- برگزاري دومين جشنوراه فروش فرش دستباف در شهرستانهاي ( هشت فروشگاه) ساري-بابل-آمل-نوشهر-چالوس(كلاردشت)- تنكابن- عباس آباد از تاريخ 22/11/1391 لغايت 22/12-1391

 

برنامه هاي و فلعايتها :

1- برگزاري كلاسهاي آموزش به بافي در صورت تامين اعتبار و ابلاغ دستور العمل از سوي مركز ملي فرش ايران

2- اعطاء تسهيلات به قاليبافان و كارگاههاي قاليبافي و طراحان در صورت ابلاغ اعتبار از سوي مركز ملي فرش ايران

3-صدور پروانه بهره برداري كارگاه و مجتمع قاليبافي

4- صدور كارت شناسايي قاليبافي

5- صدور جواز تاسيس مجتمع قاليبافي

6- معرفي قاليبافان به سازمان تامين اجتماعي

7- صدور پروانه توليد غيرمتمركز با مديريت متمركز فرش دستباف

8- برگزاري جلسات كميته فرش استان بصورت ماهيانه

9- صدور كارت شناسايي طراحي فرش دستباف

10-برگزاري جشنواره فرش دستباف در صورت ابلاغ دستورالعمل و اعتباراز سوي مركز ملي فرش ايران

11- برگزاري همايش بازارشناسي در صورت ابلاغ دستور العمل و اعتبار از سوي مركز ملي فرش ايران

12-ايجاد خانه فرش در استان به منظور حفظ اين هنر ارزشمند از طريق تسهيلات مركز ملي فرش ايران

13- تهيه طرح پژوهش افق 10 ساله فرش مازندان با مشاركت استاندار

14- برگزاري كلاسهاي آموزش طراحي براي طراحان فرش دستباف در صورت تامين اعتبار و ابلاغ دستور العمل از سوي مركز ملي فرش ايران

15- فراخوان به كليه پژوهشگران، طراحان فرش، دست اندركاران فرش دستباف بمنظور فراهم سازي و ارائه طرحهاي پژوهشي از قبيل طرح و نقش مختص مازندران ( نمادي از مازندران) و طرحاي تحقيقاتي فرش دستباف جهت ارائه طرحها به سازمان

16- برگزاري آموزش براي اتحاديه هاي صنفي فرش دستباف و شركتهاي تعاوني روستايي و شهري فرش دستباف


هـ : آرشيو عملكردي

هـ : آرشيو عملكردي

نام رخداد،‌برنامه يا مراسم

تاريخ برگزاري

مكان

اجرا كننده

برگزاري جشنواره هاي فرش دستباف

1386

ساري

سازمان

برگزاري جشنواره هاي فرش دستباف

1387

ساري

سازمان

برگزاري جشنواره هاي فرش دستباف

1388

ساري

سازمان

برگزاري همايش بازار شناسي فرش دستباف

1388

نور

سازمان

برگزاري يك دوره آموزش طراحي فرش دستباف

1388

ساري

سازمان

برگزاري دوره آموزش مربيان به بافي فرش دستباف با حضور استانهاي خراسان رضوي-خراسان شمالي-سمنان-گلستان-البرز-مازندران

1390

ساري

سازمان

برگزاري اولين جشنواره فروش فرش دستباف

1390

ساري-بابل-آمل-نوشهر

سازمان

برگزاري دومين جشنوراه فروش فرش دستباف

1391

ساري-آمل-بابل-نوشهر-چالوس (كلاردشت)-تنكابن-عباس آباد

سازمان


ن: آمار صادرات فرش دستباف بر حسب گمرکات کشور(1392)

آمار صادرات فرش دستباف به تفکیک گمرک استانی  (سال 1392)

(ماخذ: آمار گمرک ج . ا. ا )

شماره تعرفه: 57011000

شرح تعرفه : فرش و ساير کف پوش هاي نسجي, از پشم يا از موي نرم (کرک )حيوان , گره باف

ردیف

نام گمرک

وزن(کیلوگرم)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

درصد صادرات فرش دستباف براساس گمرک

1

آذربايجان شرقي

15236

37556578180

1512381

0.48

2

اصفهان

198772

419835408331

16895330

5.37

3

تهران

4556966

7015850186543

282158331

89.63

4

خراسان رضوي

73918

119365731048

4802317

1.53

5

فارس

240281

220654443755

8836477

2.81

6

قم

6994

6017208546

242179

0.08

7

همدان

1730

1560584310

63003

0.02

8

يزد

4422

7193872990

290426

0.09


جمع کل

5098318

7828034013703

314800443

100