پنجشنبه 05 مرداد 1396  


نمایشگاه بعدی چگونه باشد؟

بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف ایران کوشید تا به جای آن که فقط محلی برای دادوستد فرش باشد، به رویدادی آکنده از سویه های گوناگون بازرگانی، فرهنگی، علمی، آموزشی و هنری تبدیل شود.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید ...


از همین رو بود که در این نمایشگاه چندین نشست و همایش و کارگاه آموزشی نیز برگزار شد.

این مهمترین رویداد سالانه فرش دستباف می تواند و باید که هر بار بهتر از پیش برگزار شود و درباره چگونگی آن نظرات مختلفی ارایه می شود. از رویکرد صادراتی محض تا نگاهی به فروش داخلی، از تقسیم بندی سالن ها بر اساس استان ها و مناطق کشور تا تفکیک سالن های فرش از تابلو فرش، از جانمایی ثابت برخی شرکت های تولیدی و صادراتی تا جانمایی به شیوه چرخشی و... .

 شما چه شیوه ای را برمی گزینید؟ مشتاق دانستن ایده ها، پیشنهادهایتان برای دیگرگون ساختن نمایشگاه بعدی هستم.


دعوت رييس مركز ملي فرش ايران از دانشجويان و دانش آموختگان فرش
رييس مرکز ملی فرش ایران در فراخوانی از دانشجویان و دانش‌آموختگان رشتۀ فرش، درخواست کرد تا ایده ها و نظرات خود را با وی در میان بگذارند. 

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید ...

رييس مرکز ملی فرش ایران در فراخوانی از دانشجویان و دانش‌آموختگان رشتۀ فرش، درخواست کرد تا ایده ها و نظرات خود را با وی در میان بگذارند. کارگر دانشجویان و دانش آموختگان فرش را گروهی پرشمار و بزرگ از جامعۀ فرش ایران خوانده و گفته: گسترش آموزش دانشگاهی این رشته سبب شده است که هر ساله به شمار دانشجویان و دانش‌آموختگان فرش افزوده ‌شود.
حمید کارگر که خود از دانش آموختگان کارشناسی فرش است اضافه کرده: بر این باورم که با همۀ دشواری‌هایی که پیشِ روی این گروه قرار داشته است، آنان توانسته‌اند در عرصه‌های گوناگون کارنامۀ درخشانی از خود ارائه دهند. بنابراین بر آنم که با پروا به همۀ کمبود‌ها و کاستی‌هایی که از نظر مالی و حقوقی وجود دارد این گروه خوش‌اندیش و دلسوز را در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌های مرکز ملی فرش ایران شریک کنم و از بالقوه‌های آنان که به گمانم کمتر بالفعل شده است بهره بگیرم و از سویی دوست دارم دانشجویان و دانش‌آموختگان این رشته نقشی سازنده و پررنگ در سیاست‌های کلان فرش ایران داشته باشند.
سرپرست مرکز ملی فرش ایران از دانشجویان و دانش آموختگان خواسته بنویسند که چگونه می‌توان این نکات را تحقق بخشید و چه شیوه‌ای بیشتر می‌تواند به این فکر جامۀ عمل بپوشاند؟ تشکیل اتاق فکر؛ تشکیل شورای مشورتی؛ برگزاری نشست‌هایی در دانشکده‌های فرش؛ تشکیل هسته‌های مشورتی در معاونت‌های مرکز ملی فرش؛ یا…؟
وی در پایان خواسته دانشجویان و دانش آموختگان فرش برایش از چگونگی و چندوچون اجرایی ساختن این ایده بنویسند و او را در عملی کردنش یاری دهند.

اطلاعات تماس

نظرات و درخواست های شما