دوشنبه 02 مرداد 1396  
Text/HTML

پرداخت و روگیری فرش

فرش‌های گره‌دار (پرزدار) پس از اتمام یا هنگام بافت پرداخت یا روگیری (سپرچین) می‌شوند به این معنی که اضافی پرز گره‌ها را قیچی کرده و ارتفاع را مناسب با رجشمار کوتاه می‌کنند.

1.کوتاه کردن پس از بافت 2 الی 4 رج (با این امتیاز که امکان مشاهده و برطرف کردن غلط‌بافی وجود دارد) شیوۀ اصفهان، کاشان، قم، اراک، ورامین، آذربایجان و نواحی غربی کشور

2.کوتاه کردن پرز پس از اتمام فرش به وسیلۀ قیچی برقی

شیوۀ کرمان و شمال خراسان

قیچی فارسی: قیچی با زائده‌ای به شکل یک لبۀ پهن که به اندازۀ ارتفاع رجشمار تغییر می‌کند.

قیچی ترکی: بسته به نوع ظرافت و رجشمار فقط تیغه‌ها ظریف یا ضخیم می‌شوند.