دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
EN

دستورالعمل آموزش و اشتغال

طرح آموزش و اشتغال

اهداف:
ـ ترویج فرهنگ بافت فرش و تربیت بافندگان جدید
ـ کمک به واحدهای فعال تولید فرش دستباف
ـ ایجاد اشتغال پایدار و مولد در حوزه هنرـ صنعت فرش دستباف

جدول مشخصات دوره آموزش و اشتغال

 موضوع
شرایط
شرایط فراگیران جهت شرکت در دوره های آموزش و اشتغال

ـ حداقل سن شرکت در دوره 18 سال و حداکثر 40 سال
ـ اولویت با بومیان ( ساکنین) منطقه می باشد.
ـ علاقمندی به بافت فرش

شرایط مربیان آموزشی
 -  داشتن حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم  در رشته فرش دستباف با حداقل 3سال سابقه آموزش فرش
- داشتن مهارت لازم در ارائه مطالب علمی و عملی
- توانایی فن بيان 
-  اولويت با فارغ‌التحصيلان بومی استان

-  افراد با دارا بودن شرایط فوق از طریق برگزاری کمیته کارشناسی سازمان (2نفر کارشناس خبره فرش و 1نفر کارشناس روابط عمومی)مصاحبه و گزینش می شوند.

 ضمناً افرادی که دوره آموزشی توجیهی را گذرانده اند در اولویت می باشند.

 شرایط ناظرین فنی

ـ‌داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم با حداقل 5 سال سابقه ناظرفني يا سرپرست كارگاه قاليبافي
ـ داشتن مهارت لازم در ارایه مطالب علمی و عملی
ـ اولویت با بومیان ( ساکنین) منطقه می باشد.

 مدت آموزش در دو نوبت

 آموزش مقدماتی بافت 12 روز ( هر روز 4 ساعت) 
همراه با نظارت و آموزش حین بافت 45 روز ( هر روز2 ساعت)

 مدت زمان برگزاری آموزش مقدماتی

مدت زمان برگزاری آموزش مقدماتی
 کل ساعات دوره آموزش با احتساب زمان آزمون

138 ساعت 
(‌48 ساعت آموزش عملی و تئوری + 90 ساعت نظارت و آموزش حین بافت )

 شرايط قبولي فراگيران و اخذ گواهي
ـ کسب امتیاز متوسط در پایان دوره مقدماتی
ـ‌حضور در کلیه کلاسهای آموزشی ( نداشتن غیبت بیش از 12 ساعت )
ـ بافت حداقل 30 سانتی متر مربع فرش با رجشمار 45
ـ بافت حداقل 50 سانتی متر مربع فرش با رجشمار 35 
ـ بافت حداقل 70 سانتی متر مربع فرش با رجشمار 25
موسسات مجري دوره
ـ اتحادیه های صنفي، روستایی وشهری فرش دستباف
ـ شركت سهامي فرش ايران
ـ مجتمع های قالیبافی و کارگاههای متمرکز

*برای ناظرین فنی اولویت با افرادی است که در مجتمع یا کارگاه محلي برگزاری دوره مشغول بکار می باشند.


سرفصلهای درسی و جدول زمانبندی دوره های آموزش مقدماتی بافت ( سال 1391 )


 سرفصل
 زمان
 کارگاه عملی
 کلاس تئوری
آشنایی با مواداولیه مرغوب و شناخت ابزار
 3 ساعت
 1 ساعت
 چله کشی یا چله دوانی
8ساعت  2ساعت
 گلیم باف یا صوف باف ابتدای کار 
 2ساعت -
 گلیم باف یا صوف باف ابتدای کار
18ساعت
4 ساعت
 نقشه خوانی فرش
4ساعت
2 ساعت
آشنایی با بهداشت و ایمنی کارگاه
-
1 ساعت
آشنایی با حقوق اجتماعی و مزایای بیمه
-
1 ساعت 
 طرحها و رنگهای فرش و مورد سلیقه بازار و آشنایی با قیمتهای روز بازار فرش
1 ساعت  1 ساعت 
نظارت و آموزش شناخت معایب فرش حین بافت و نحوه پیشگیری و اصلاح آن
90 ساعت 

نحوه ارایه مطالب تئوری و عملی:


ارایه آموزشهای تئوری به صورت power point، VCD ،  همچنین تحویل پوستر در قالب بسته آموزشی، بروشور و فیلم آموزشی(ارسالي توسط مركز) توسط مربی آموزشی مناسب.
آموزشهای عملی در حین بافت توسط ناظر فنی یا مربی آموزشی در محل کارگاه

فرایند اجرای طرح آموزش و اشتغال

1ـ فراخوان سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت برای جذب متقاضیان اجرای طرح.

2 ـ انتخاب مجریان مناسب جهت برگزاری دوره از بین متقاضیان واجد شرایط توسط کمیته فرش استان با هماهنگی مرکز ملی فرش ایرن.

3 ـ تشکیل کمیته کارشناسی ( توسط کمیته فرش استان انتخاب می شوند ) شامل ( 2 نفر کارشناس خبره فرش، 1 نفر کارشناس روابط عمومی ) جهت بررسی صلاحیت و توانمندی مربیان آموزشی و ناظرين فنی.

4 ـ انعقاد قرارداد با موسسه مجری برای طرح آموزش و اشتغال با تعیین تعداد مشخصی از فراگیران.

5 ـ ثبت نام فراگیران متقاضی شرکت در دوره های آموزشی توسط مجری دوره.

6 ـ نظارت سازمان بر شناسایی و ثبت نام فراگیران و کنترل فرمهای تنظیم شده توسط مجری شامل:

مشخصات کامل سجلی، کد ملی و شماره تماس بافنده.

7 ـ شروع کار آموزش به صورت تئوری و عملی، در مکان مناسب (محل آموزش تئوری و کارگاه) و در زمان از پیش تعیین شده با اطلاع رسانی لازم.

8 ـ برگزرای آزمون پس از پایان دوره مقدماتی.

9 ـ نظارت سازمان بر نحوه و شرایط اجرای دوره، پرداخت حق الزحمه مربیان آموزشی و ناظرین فنی

10 ـ درج مشخصات فراگیران شرکت کننده در دوره ها و ارسال آن به مرکز ملی فرش ایران جهت تعیین کدهای کامپیوتری دوره های برگزار شده و کد فراگیران.

تبصره 1: در آموزشهای عملی هر بافنده می بایست یک فرش مورد تقاضای مجری را در ابعاد واقعی به صورت کامل ببافد که ممکن است باتوجه به ابعاد و سنتهای رایج فرش مناطق، بخشی از بافت پس از اجرای دوره با پرداخت اجرت بافت توسط مجری، تکمیل گردد.

تبصره 2 : درحين آموزشهاي عملي بر روي هر دار كد آموزشي دوره درج گرديده و در3 مرحله (ابتداي بافت، حين بافت و اتمام بافت) از فرش مورد نظر عكس گرفته شده و براي هر فرش شناسنامه تهيه مي گردد.

تبصره 3 : شناسنامه مذكور شامل مشخصات فني فرش (طرح، ابعاد، رجشمار، نوع مواداوليه و ...) و نام بافندگان هر فرش مي باشد.

ریز هزینه اجرای یک دوره آموزش و اشتغال برای 40 نفر

 عنوان
مبلغ به ریال
 حق الزحمه مربی آموزشی به مدت 48 ساعت ( 12 روز )
 2880000
حق الزحمه ناظر فنی دوره به مدت 90 ساعت (45 روز )
 3600000
تجهیزات آموزشی و مواداولیه مورد مصرف
(000/500 ریال مواداولیه + 000/100 ریال ابزار، برای هر نفر )
 24000000
کمک هزینه آموزشی برای هر فراگیر ( مبلغ 000/500 ریال )
 20000000
 هزینه پذیرایی فراگیران درحین آموزش تئوری و عملی ( 12 روز )
 4800000
 تامین هزینه های ستادی، نظارت و ایاب و ذهاب مامورین اداره فرش
سازمان صنعت، معدن و تجارت
 500000
جمع کل
55780000

*فرم شماره 1، 2 و 3 در پيوست قرار دارد.


  فرم شماره 1

  فرم شماره 2

  فرم شماره 3