دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
EN

دستورالعمل تورليدرها

دوره آموزشي تورليدرها


هدف:
 ارتقاء سطح آشنايي تورليدرها با فرش دستباف جهت انتقال اطلاعات به جهانگردان

ضرورت:
 با توجه به اينكه بسياري از گردشگران خارجي جهت ورود به ايران از طريق آژانس هاي مسافرتي به ايران سفر مي كنند و بازديد از موزه هاي ايران (بخصوص موزه فرش ايران) در برنامه سفر آنان وجود دارد، آشنايي آنان با ايران به عنوان زادگاه فرش دستباف و معرفي بهتر ويژگيهاي فرش ايران توسط تورليدرها مي تواند در فروش بيشتر و بهتر فرش دستباف ايران موثر باشد.


عناوين آموزشي دوره: 
ـ آشنايي با جغرافياي بافت فرش ايران
ـ آشنايي با طرحهاي قالي ايران و منشاء نقوش آن ( همراه با بازديد )
ـ آشنايي با طرح و رنگ مناطق مهم قالي بافي ايران( همراه با بازديد)
ـ آشنايي با ويژگيهاي رنگهاي طبيعي و رنگرزي سنتي خامه قالي ايران ( همراه با بازديد)
ـ آشنايي با صنعت توريسم ( با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی )

1ـ آشنايي با طرح و رنگ فرش مناطق ايران
ـ  آشنايي با طرحها و نقوش رايج در قاليهاي مناطق مختلف ايران
ـ  معرفي انواع نقوش هندسي، گردان و شكسته
ـ‌  آشنايي با رنگهاي اصلي فرش
ـ شناخت رنگها و چگونگي تبديل طرح به رنگ و نقطه
ـ مقايسه جغرافيايي قالي مناطق از نظر رنگبندي
ـ‌ شناخت تركيب بندي رنگ در فرش مناطق


2ـ آشنايي با طرحهاي قالي ايران و منشاء نقوش
ـ پيدايش و تشكيل نمادها و نقوش در هنرهاي ملل باستان با تكيه بر ايران باستان
ـ آشنايي با سير تحول و تطور عمده ترين الگوهاي رايج در قاليبافي ايران
ـ آشنايي با تعاريف و ويژگيهاي طرح، نقش، نقش‌مايه و ريشه‌يابي آنها
ـ بررسي زيبايي شناسي فرش 
- بررسي انواع طبقه بندي طرحها و نقوش
- آشنايي با تركيب بندي نقوش به صورت ساده و پيچيده


3ـ  آشنایی با جغرافياي بافت فرش
ـ آشنايي با ويژگيهاي فرشهاي توليدي در مناطق مختلف ايران از حيث بافت 
ـ آشنايي با شيوه هاي بافت فرش مناطق مختلف ايران و اندازه‌هاي رايج در قاليبافي


4ـ آشنایی با  مواداوليه و رنگرزي
ـ آشنايي با الياف پشم، پنبه و ابريشم
ـ‌ آشنايي باقطر، لاي و نمرات نخهاي پشمي، پنبه اي و ابريشمي مورد مصرف در قالي متناسب با رجشمار
ـ آشنايي با پودهاي ضخيم و نازك فرش مورد مصرف در قالي متناسب با رجشمار
ـ‌ آشنايي با مواد رنگزاي طبيعي و ويژگيهاي شيوه رنگرزي گياهي
- آشنايي با شيوه رنگرزي شيميايي
ـ‌ آشنايي با دندانه ها
ـ‌ آشنايي با مراحل عملي رنگرزي