دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
EN

دستورالعمل و ريزهزينه قاليشويان

دوره آموزشي
«سرپرست کارگاه قاليشويي»
اهداف:

1ـ انتقال تجارب اساتيد ماهر
2ـ بروز رساني اطلاعات سرپرستان قاليشويي
3ـ اطلاع رساني از آخرين قوانين و دستور العملهاي مربوطه

ضرورت طرح آموزشي:
1- باز آموزی روشهای مختلف شستشوی قالی
2ـ شناخت عوامل ايجاد عيوب از لحاظ بهم ريختگي رنگ، پاره شدن فرشها و پرز دادن پشت فرشها
3ـ شناخت چگونگي استفاده مناسب از وسايل و ابزار کار
4ـ معرفي دستگاهها و ابزار جديد و آموزش نحوه صحيح استفاده از آنها
5ـ معرفي فرشهاي مناطق با توجه به نوع بافت و رنگ آميزي و آموزش نحوه مناسب شستشوي آنها
6ـ جلوگيري از حوادث و مسموميتهاي بوجود آمده در واحدهاي قاليشويي
7ـ آموزش رعايت ايمني و بهداشت در کارگاهها

« جدول مشخصات کلي دوره آموزشي »

 موضوع
شرایط
1 ـ شرايط متقاضيان شرکت در دوره آموزشي
1ـ ارايه معرفي نامه از اتحاديه صنفي قاليشويي
2ـ ارايه جواز کسب يا پروانه بهره برداري معتبر
3ـ ارايه معرفي نامه از اتحاديه صنف قاليبافان يا سازمان بازرگاني استان
توجه: ارائه يکي از موارد فوق کافي مي باشد.
مدت زمان آموزش در طول روز
8 ساعت
 کل زمان برگزاري دوره (روز)

 3روز
 کل ساعات دوره 

24 ساعت
حداقل و حداکثر ظرفيت پذيرش هر دوره
حداقل 25  نفر و حداکثر 35 نفر
شرايط قبولي فراگيران

1 ـ کسب امتيازات لازم
2ـ حضور فعال در کلاس 
کادر آموزشي

اساتيد و مربيان مورد تاييد مرکز ملی فرش ایران(همکاری اتحاديه صنفي قاليشويان در معرفی اساتید تجربی )
مجري دوره

1ـ اتحاديه صنفي قاليشويان يا شركت هاي قاليشويي 
( با مجوز معتبر)
2 ـ مراکز آموزشی مورد تایید مرکز فرش

 

 

 عنـــاوين و سرفصلــهاي آمــــوزشي
 مدت زمان آموزش (ساعت)
 تئوری
 عملی
 ایمنی و بهداشت  2 
 2
 ـ نوع پوشش
ـ نوع ابزار
ـ نحوه صحيح بکارگيري ابزار و وسايل
ـ نحوه صحيح استفاده از مواد شيميايي و بکارگيري آن
ـ رعايت بهداشت محيط کار 
ـ چگونگي نحوه صحيح نصب دستگاهها
ـ آموزش عملکرد مناسب در صورت بروز حوادث و مسموميتهاي پيش آمده

   
 معرفی دستگاهها و ابزارآلات 
2 2
ـ معرفي دستگاهها و ابزار آلات موجود و مقايسه با ماشين آلات جديد
ـ آموزش نحوه صحيح استفاده از دستگاهها و ابزار آلات 
    


نگهداری و تحویل فرش ها
1
1
ـ نحوه صحيح نگهداري و چيدمان صحيح فرشها در محيط کارگاه و انبار
ـ طريقه صحيح بسته بندي و تحويل فرشها


استفاده از مواد شیمیایی 2 2 
ـ شناخت ميزان استانداردهاي ترکيب مواد شيميايي
ـ تشخيص نوع و مقدار استفاده از مواد شيميايي با توجه به نوع و جنس فرشها
ـ چگونگي رفع عيوب بوجود آمده در اثر استفاده کمتر يا بيشتر از مواد شيميايي 
 
   
 شناخت فرش ها 4  4 
ـ شناخت و تشخيص فرشها
ـ آموزش تکنيک هاي مخصوص شور فرشهاي صادراتي و داخلي مناطق مختلف
 
   
پرسش و پاسخ   2  
ـ جوابگويي به سوالات فراگيران
ـ گفت و شنود فراگيران با حضور مربي  
 
جمع کل ساعات   13  11

توجـــه:

1ـ مکان برگزاري در يکي از کارگاههاي قاليشويي با توجه به امکانات و فضاي آن خواهد بود.

2ـ با توجه به هماهنگي به عمل آمده با اتحاديه صنف قاليشويان تهران اساتيد تجربی مورد نياز توسط اين اتحاديه معرفي خواهد شد.

3ـ برگزاري اولين دوره آموزشي به صورت پايلوت در تهران انجام گرفته و پس از رفع مشلات احتمالي در استانهايي که متقاضي در حد نصاب داشته باشند اجرا خواهد شد.

4ـ برنامه ريزي اجرايي آموزشها با گروه آموزش مي باشد و همزمان با اجراي آموزشها مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد وظيفه نظارت بر اجراي بهينه آن را عهده دار خواهد بود.