دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
EN

رفوگران

دوره آموزشي

«ارتقاي مهارت رفوگران و مرمت کاران فرش دستباف»
اهداف:

1ـ انتقال تجارب اساتيد ماهر
2ـ بروز رساني اطلاعات شاغلين مرمت کار
3ـ اطلاع رساني از آخرين قوانين و دستور العملهاي مربوطه
4ـ پيشگيري از لطمات وارده به فرشهاي با ارزش و قديمي

ضرورت طرح آموزشي:

حفظ هويت و اصالت در انجام عمليات رفو و مرمت فرشهاي قديمي و هنري از اهمیت خاصی برخوردار است . لذا ضروری است که افرادی که به این حرفه رو آورده اند و به تازگی در امر مرمت فرش مشغول گردیده اند با روشهای جدید عملیات آشنا گردند و همچنین از تجارب اساتید این رشته بهره مند گردند. در این راستا وبا توجه به تنوع قالی های ایرانی آموزش شناخت مواد و انواع بافتها نیز از ضروریات این دوره آموزشی میباشد. از موارد مهمی که در این دوره به آن پرداخته خواهد شد شناخت نحوه صحیح استفاده از مواد و ابزار و همچنین شناخت و رعایت ایمنی و بهداشت توسط رفوگران خواهد بود. 

« جدول مشخصات کلي دوره آموزشي »

 موضوع
شرایط
1 ـشرايط متقاضيان شرکت در دوره آموزشي به ترتيب اولويت (توانايي هاي فني)

تذکر: متقاضيان شرکت در دوره الزاما بايد 5 شرط اول را داشته باشند.
1ـ توانايي بافت فرش (ترکي و فارسي)
2ـ توانايي چله کشي (ترکي و فارسي)
3ـ آشنايي با عيوب مختلف فرش دستباف
4ـ آشنايي با مواداوليه مورد مصرف در فرش دستباف
5 ـ قدرت تشخيص نوع خامه و رنگ مورد مصرف در فرش دستباف
6ـ آشنايي با نقشه هاي رايج هر منطقه
مدت زمان آموزش در طول روز
8 ساعت
کل زمان برگزاري دوره (روز)
4 روز
 کل ساعات دوره
 32 ساعت (20 ساعت تئوري + 12 ساعت عملي)
 حداقل و حداکثر ظرفيت پذيرش هر دوره

 حداقل 25  نفر و حداکثر 35 نفر
 شرايط قبولي فراگيران
1 ـ کسب معدل بين 12 تا 20
2ـ نداشتن غيبت موجه يا غيرموجه بيش از 4 ساعت از کل مدت آموزش
 کادر آموزشي
اساتيد و مربيان مورد تاييد انجمن صنفي رفوگران فرش دستباف(بخش عملی)
اساتید مورد تائید مرکز ملی فرش ایران( بخش تئوری) 
موسسات مجري دوره
1ـ انجمن صنفي رفوگران
2ـ مراکز آموزشي مورد تاييد مرکز ملي فرش ايران

 عناوین و سرفصل های آموزشی
 مدت زمان آموزش (ساعت)
 تئوری
 عملی
 شناخت فرش ها 4
 - 
 شناخت انواع قاليها و زيراندازها، از لحاظ استان محل بافت و نوع گره به کار رفته در بافت آنها
الف: شهري 
ب: عشايري شهري 
ج: روستايي

 
 انواع چله کشی و ریشه کشی 
 4
 چله کشي براي فرشهاي قدمت دار که نياز به سربافي يا حاشيه بافي دارند
الف: چله کشي بصورت پتريس بعبارتي پيوند زدن بدون سوزن کاري که فرش ذرتي است يا صاحب آن اجازه سوزن کاري نمي دهد.
ب: چله کشي تخت ، تک پود و چند پود
ج : چله کشي لول
د: چله کشي نيم لول
  


 مواد اولیه و ابزار مورد مصرف


 
الف: شناخت نوع چله، پود،خامه، کرک، پشم، مرينوس، پنبه و ابريشم مورد مصرف در مرمت فرش دستباف
ب: شناخت نوع ريس از لحاظ کم تاب و پرتاب بودن (اصطلاحا مغزدار يا پوک بودن پشم )
پ: تشخيص نوع (ضخامت و چند گرد بودن) و جنس چله هاي بکار رفته در بافت فرش   (پشم، پنبه، ابريشم، کرک، تلفيقي (کرک و پشم يا نخ و ابريشم)
ت: تشخيص نوع  و جنس الياف و نمره آن در پشم و کرک مرينوس و ابريشم 
ج: تشخيص نوع مواد بکار رفته در هر منطقه
چ: شناخت رنگهاي بکار رفته در فرش 
ح: بکارگرفتن ابزار مناسب در مرمت فرش 
خ: شناخت انواع سوزنها و شماره بندي آنها و بکارگيري سوزن هاي مختلف متناسب با نقطه هاي متفاوت آسيب ديدگينحوه ی ارزیابی کار
الف: نحوه ارزيابي کلي کار در يک فرش آسيب ديده از لحاظ نقاط آسيب ديده و مواد مورد نياز 
ب: نحوه محاسبه زمان و مدت کار همچنين محاسبه و تعيين اجرت و قيمت نهايي کار
ت: چگونگي دادن اعتماد کافي به مشتري از لحاظ کيفيت کار و اجرت دريافتي و زمان تحويل آن  
 
   
سایر موارد 
الف: شناخت فرشهاي تجاري و خانه داري 
ب: نحوه ريشه کشي فرشهاي خانه داري که عدم دقت و مهارت لازم در اين کار باعث واردشدن لطمات زياد به بازار مصرف و عدم استقبال شهروندان از رفوي فرش دستباف شده است.
پ: دادن آموزشهاي لازم به رفوگران به جهت جلوگيري از ادامه روند  شيوه هاي غلط رفو 
ت: آموزش طريقه صحيح حفظ و نگهداري انواع دست بافته ها مانند، فرش، تابلوفرش، گليم، گبه و ...
ج: محاسبه تناسب کار نسبت به ارزش فرش
ح: آموزش انجام صحيح مراحل کاري: دوگره ها، شيرازه دوزي،  نواردوزي، سرنخ گيري (تونه دررفتگي يا پود دررفتگي)
خ: سرنخ فرشها (تونه دررفتگي يا پود دررفتگي)
د: برطرف کردن عيوب فرش، پيش از قاليشويي يا بعد از شور، پرداخت و عرضه به مصرف کننده

 
   
جمع کل ساعات  20  12 

توجـــه: 


1ـ برگزاري دوره اول آموزشها به صورت پايلوت در تهران انجام گرفته و پس از رفع مشکلات احتمالي در استانهايي که متقاضي درحد نصاب داشته باشند اجرا خواهدشد.

2ـ با توجه به هماهنگي به عمل آمده با انجمن رفوگران و مرمت کاران تهران اساتيد تجربی مورد نياز توسط انجمن معرفي خواهدشد. اساتید بخش تئوری توسط مدیریت تحقیقات و آموزش معرفی خواهند شد.

3ـ برنامه ريزي اجرايي آموزشها با مديريت تحقيقات و آموزش مي باشد و همزمان با اجراي آموزشها مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد وظيفه نظارت بر اجراي بهينه آن را عهده دار خواهدبود.