مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 27 دی 1395

دستبافته های ایرانی در میان برترین های دموتکس

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، در آیین ویژه تقدیر از برگزیدگان این رقابت که عصر یکشنبه در سالن 17 نمایشگاه هانوفر برگزار شد، 2 دستبافته ایرانی (از شرکت های رضوانی و لطفی) تندیس برتر را دریافت کردند.

بر پایه این گزارش دو دستبافته ارایه شده از سوی حسین رضوانی با نام بهار شیراز و دستبافته ای از سوی برادران لطفی با نام آلاشت حایز عنوان برتر شدند.

ویدیو