مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 25 اسفند 1395

ارایه طرح مطالعاتی سهم بازار فرش ایران در بازار سنگاپور

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ این طرح کاربردی به مدت 12 ماه به سفارش مرکز ملی فرش ایران توسط دکتر لطفعلی عاقلی کهنه شهری در حال انجام بود که اینک به پایان رسیده است.

براساس این گزارش؛ سنگاپور به علت دارا بودن شرایط و تسهیلات ویژه تجاری همچون وجود بنادر تجاری، مناطق ویژه و آزاد، امکان و سهولت صادرات مجدد، صنعت توریسم قوی، وجود موافقت نامه های مهم تجاری و... به عنوان یک بازار اولویت دار برای هنر- صنعت فرش دستباف ایران شناخته می شود.

این گزارش می افزاید: حضور در این بازار نه تنها امکان عرضه فرش دستباف ایران را به خود کشور سنگاپور ممکن می سازد بلکه تسهیلات لازم برای صادرات مجدد به کشورهای دیگر را نیز ممکن می سازد.

در این گزارش آمده است؛ در این طرح تحقیقاتی ابتدا ساختار بازار فرش دستباف در کشور سنگاپور به عنوان بازار اولویت دار بررسی، سپس عوامل تاثیرگذار بر سهم بازار فرش دستباف ایران با تاکید بر سیاست های تجاری، ارزی و اقتصاد داخلی کشورهای رقیب، ایران و سنگاپور شناسایی شدند.

در ادامه استراتژی های بهینه بازاریابی تعیین، آمیخته های بازاریابی مناسب اولویت بندی، سهم عاطفی و ذهنی فرش دستباف ایران نیز اندازه گیری و عوامل موثر برآن نیز مشخص شده است.

گفتنی است؛ علاقه مندان می توانند محتوا و نتایج کامل طرح پژوهشی یادشده را در کتابخانه مرکز ملی فرش ایران مطالعه کنند. 

ویدیو