مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 26 اسفند 1395

مطالعه ای برای شناخت ساختار فرشبافی سه استان

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ این طرح مطالعاتی به سفارش مرکز ملی فرش ایران توسط خانم مریم قنبری عدیوی در حال انجام بود که به پایان رسیده است.

براساس این گزارش؛ این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های کلی فرش سه منطقه اصفهان، یزد، کرمان که شامل؛ روش های چله کشی و چله دوانی، ساختار فنی بافت، نوع مواد اولیه و... به صورت عملی و میدانی صورت گرفت تا با بررسی دقیق موضوع ضمن شناخت، راهکارهایی برای تغییر و تحول و اصلاح و بهبود وضعیت موجود ارایه شود.

براساس این گزارش؛ با توجه به اطلاعات به دست آمده از این طرح مطالعاتی می توان افزون بر ثبت و ماندگارسازی ویژگی های تولید فرش در مناطق مورد اشاره، برای بهینه کردن کیفیت فرش های تولیدی و بالابردن ارزش افزوده راهکارهای عملی پیشنهاد داد.

گفتنی است؛ علاقه مندان می توانند محتوا و نتایج کامل طرح پژوهشی یادشده را در کتابخانه مرکز ملی فرش ایران مطالعه کنند. 

ویدیو