مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 04 فروردین 1396

ثبت ملى ٦ منطقه فرش دستباف ايران

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، به همت این مرکز نشان جغرافیایی شش منطقه کلاردشت، بیجار، جوشقان، بیدگینه، قلتوق و خمسه زنجان نیز به ثبت ملی رسید.
براساس این گزارش؛ ثبت مناطق جغرافیایی استانهای کشور از سال 1389 آغاز و امروز با احتساب این شش منطقه 46 منطقه به ثبت ملی رسیده و از بین این 46 منطقه 29 منطقه به ثبت جهانی رسیده است. 
در این گزارش آمده است؛ مراحل ثبت مناطق به اینگونه است که ابتدا بازدید از کارگاههای متمرکز و غیره متمرکز منطقه توسط مرکز ملی فرش انجام گرفته و سپس جلسه ای با ذینفعان منطقه و تکمیل فرمهای ثبت و تعیین نام جغرافیایی منطقه توسط ذینفعان صورت گرفته و پس از تکمیل مشخصات فرش منطقه اعم از مشخصات فنی فرش منطقه و مشخصات تاریخی و جغرافیایی منطقه پرونده آماده ارسال به اداره کل مالکیت صنعتی می شود. 
در ادامه پرونده به همراه پرداخت هزينه هاى مربوطه به اداره کل مالکیت صنعتی برای بررسی اولیه ارسال می شود. درصورت تایید اداره ثبت پرونده به روزنامه رسمی ارسال می شود.
قابل ذکر است؛ فرايند ثبت ملى شش منطقه کلاردشت، بیجار، جوشقان، بیدگینه، قلتوق و خمسه زنجان از یکسال پیش آغاز شد و در واپسين روزهاى سال ٩٥ به فرجام رسيد.

ویدیو