مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 24 فروردین 1396

سند راهبردی فرش دستباف ایران رونمایی شد

به گزارش روابط عمومی مرکز ملى فرش ایران؛ در حاشیه دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت با مدیران و کارکنان این مرکز که معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها و معاون اقتصادى و بازرگانی نیز حضور داشتند، سند راهبردی هنر - صنعت فرش دستباف ایران رونمایی شد.
براساس این گزارش؛ این سند به عنوان سند بالادستی و نقشه راه هنر- صنعت فرش دستباف ایران در مرکز ملى فرش ایران با رويكرد علمى و مشاركت ذينفعان تهیه شده است.
در این سند استراتژی های هریک از حوزه های راهبردی، تامین، تولید، بازاریابی و توزیع، و نیز حوزه زیرساخت به تفکیک فهرست شده و سپس برنامه ها وپروژه های قابل اجرا ذیل هر راهبرد نیز احصا شده اند.
اين سند پس از تدوين اوليه مورد بازنگرى و بررسى هاى مكرر قرار گرفت و از اين پس مبناى عمل در اين حوزه خواهد بود.

ویدیو