شنبه 02 تیر 1397
EN

معرفی مدیران مرکز

ریاست مرکز

فرشته دستپاک

رییس مرکز

حوزه ریاست

مجتبی فیض اللهی

قائم مقام

مهری موسی خانی

مسئول حوزه ریاست

علی محمد جابری

مسئول امور اداری و پشتیبانی

اکبر بهرامی

مدیر روابط عمومی

جلال فهیمی راد

مسئول گروه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک

معاونت امور بازاریابی

محمد مهدی فرشچی موحد

معاون امور اقتصادی و بازاریابی

معاونت امور تولید

یاسر حنیفی

سرپرست معاونت امور تولید

معاونت تحقیقات و آموزش

سید محمد ویسیان

معاون امور تحقیقات و آموزش

فریبرز نورپناه

جانشین معاونت امور تحقیقات وآموزش و مسئول مالکیت معنوی

نادر خدم الحسینی

مسئول آموزش

منصوره محمد حسین دولابی

مشاور امور بانوان و مسئول کتابخانه

مشاوران

محمد رضا عابد

مشاور عالی

رضا اله داد

مشاور

جواد رضایی

مشاور در امورنمایشگاه های داخلی و خارجی

قاسم کاظمی گورجی

مشاوراجرایی

کاملیا قلمزن نیکو

مشاور در بخش آمار و اطلاعات

محسن حسن زاده

دستیار ویژه در امور تولید