دوشنبه 30 بهمن 1396
EN

نمايشگاه‌ها

بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران

  • محل برگزاری محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران
  • تاریخ شروع 1396/06/01
  • تاریخ پایان 1396/06/07
  • مدت نمایشگاه 7 روز