چهارشنبه 28 شهریور 1397
EN

گالری تصاویر

ریشه » آیین رونمایی از گواهی ثبت جهانی فرش دستباف قشقایی فارس و گبه فارس در شیراز