دوشنبه 02 مرداد 1396  
پردیس پارسی

 

عنوان

موضوع برنامه

مهمان برنامه

تاریخ

1

پردیس پارسی قسمت اول

تبیین رویکرد مرکز ملی فرش ایران

حمید كارگر

29/5/93

2

پردیس پارسی قسمت دوم

قالي ايراني سياستها و رویکردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و گزارش افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه فرش ایران

علی یزدانی

2/6/93

3

پردیس پارسی قسمت سوم

حضور در نمایشگاه های خارجی فرش و گزارش بیست و سومین نمایشگاه فرش ایران

ناصر نيشابوري و عباس جنتي كاشاني

3/6/93

4

پردیس پارسی قسمت چهارم

پژوهش برون مرزی در فرش دستباف و گزارش بیست و سومین نمایشگاه فرش ایران

سياوش آزادي

4/6/93

5

پردیس پارسی قسمت پنجم

طراحی رایانه ای در فرش

اكبر مهدی ئی و علي اصغر خوش گفتار مقدم

17/6/93

6

پردیس پارسی قسمت ششم

تابلو فرش

تورج ژوله و كاظم صحتي سر درودي

24/6/93

7

پردیس پارسی قسمت هفتم

فرش؛ دانشگاه و بازار

محسن برزگري اردكاني و علي خليقي

31/6/93

8

پردیس پارسی قسمت هشتم

صادرات فرش دستباف

سید فرهاد احمد نژاد

7/7/93

9

پردیس پارسی قسمت نهم

تاثیر هدفمندی یارانه ها بر تولید فرش

محمد رضا عابد و ابولفضل

رجبيان

14/7/93

10

پردیس پارسی قسمت دهم

فروش داخلی فرش دستباف

سيد مجتبي عراقچي و سيد عباس كسايي فر

21/7/93

11

پردیس پارسی قسمت یازدهم

فرش ایرانی از نگاه غربیان

جيم فورد و تيم اشنايدرت

28/7/93

12

پردیس پارسی قسمت دوازدهم

تبلیغات برون مرزی فرش دستباف و ورود به بازارهای جدید ( با اشاره به بازار چین )

مسعود كمال اردكاني

5/8/93

13

پردیس پارسی قسمت سیزدهم

فرش و موزه

تورج ژوله و صدیقه قدرت آبادي

19/8/93

14

پردیس پارسی قسمت چهاردهم

گردشی گردا گرد فرش ایران

گزارش از استان های مختلف

26/8/93

15

پردیس پارسی قسمت پانزدهم

حضور فرش در برنامه های تلویزیونی

مسعود فروتن

3/9/93

16

پردیس پارسی قسمت شانزدهم

فرش و رسانه

حمید كارگر و علي اكبر فرهنگي

10/9/93

17

پردیس پارسی قسمت هفدهم

مزایای فرش دستباف

سید جلال الدین بصام و رضا اله داد

17/9/93

18

پردیس پارسی قسمت هجدهم

پژوهش در فرش

امیر حسین چیت سازیان و داود شادلو

1/10/93

19

پردیس پارسی قسمت نوزدهم

وضعیت تولید فرش دستباف

مالک اژدر حسنی و امید ارمی

15/10/93