مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 11 بهمن 1400

درخشش هنرجویان مشهدی در المپیاد فرش دستباف

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، سرپرست اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد با بیان این مطلب گفت: هنرجویان از 6 اداره آموزش و پرورش ( نواحی 1،2،4،7، تبادکان و فریمان) در سه گرایش فرش دستباف از جمله طراحی، رنگرزی و بافت با هم به رقابت پرداختند.

اردشیر رستمی افزود: 25 هنرجوی منتخب رشته های گروه فرش شاخه کاردانش استان در دو بخش آزمون کتبی و عملی با یکدیگر به رقابت پرداختند، که در پایان 12 نفر حائز رتبه برتر شناخته شده و برای اعزام به مرحله کشوری معرفی شدند.

وی ضمن قدردانی از تمام هنرجویان برتر راه یافته به المپیاد کشوری تصریح کرد: در این مرحله از مسابقات از سه هنرجوی منتخب رشته فرش از هنرستان دیانت منطقه 2، دو نفر حائز رتبه برتر شده و به مرحله کشوری راه یافتند.

وی خاطر نشان کرد: از ناحیه 2، خانم ریحانه حسن زاده ممتاز در گرایش " رنگرزی" موفق به کسب رتبه نخست استان شد و خانم مریم زارع چنار هم در گرایش " طراحی" موفق به کسب رتبه سوم استان شد.

وی یادآور شد: مرحله کشوری این دوره از المپیاد فرش دستباف اوایل اسفند سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

ویدیو