مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 08 تیر 1386

المپیاد دوم سال 86

نتایج دومین المپیاد فرش ایران در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی 


نتایج دومین دوره المپیاد فرش ایران در دو بخش دانشجویی و دانش آموزی برگزار گردید و نتایج آن اعلام گردید که به شرح زیر میباشد.

نتايج بخش دانش‌آموزي دومين المپياد فرش

 نام و نام خانوادگی
 گرایش   رتبه استان اعزامی
1- محدثه افقري
2- عاطفه بلوچ‌زاده
3- سحر حاج‌غني
 رنگرزي
رنگرزي
رنگرزي
اول 
دوم
سوم
 اصفهان
خراسان رضوی
کرمان
1-سيده‌مهديه خباز‌هاشمي
2-آرزو لازمي
3- نوش‌زاد عشق‌علي
 طراحی
طراحی
طراحی
 اول
دوم
سوم
خراسان رضوی
شهرستانهای استان تهران
اصفهان
1-محبوبه عليزاده
2-سكينه رحمت‌نياوردق
3-مهري چناراني
 بافت
بافت
بافت
 اول
دوم
سوم
خراسان رضوی
تهران
خراسان رضوی
1-فاطمه دريني
2-ندا حسن‌آبادي
3-زهرا كدخدايي
 مرمت
مرمت
مرمت
 اول
دوم
سوم
 کرمان
فارس
فارس


نتايج بخش دانشجويي دومين المپياد فرش

 نام و نام خانوادگی
 گرایش رتبه  استان اعزامی
1- زيبا رادنيا
2- مصطفي كاظم پور
3- سپيده كاوياني
 رنگرزی
رنگرزی
رنگرزی
اول
دوم
سوم 
 دانشگاه آزاد واحد بيرجند
دانشگاه باهنر كرمان
دانشگاه هنر اصفهان
1-مريم رجبي
2-عليرضا داور
3- محمد علي رباني
 طراحی
طراحی
طراحی
 اول
دوم
سوم
دانشگاه اصفهان
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه هنر تهران
1-نيلوفر دستافر
2-سيد جعفر موسوي
3-صديقه آقايي
بافت
بافت
بافت
اول
دوم
سوم
دانشگاه اصفهان
دانشگاه كاشان
دانشگاه هنر تهران
1-فائزه السادات نوري
2-راضيه فرزان فرد
3-شيوا صديقی
مرمت
مرمت
مرمت
اول
دوم
سوم
دانشگاه آزاد طبس
دانشگاه هنر اصفهان
دانشگاه آزاد بيرجند

ویدیو