مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 20 مهر 1394

همایش معرفی سامانه سفارش پذیری فرش برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ همایش معرفی سامانه سفارش پذیری فرش دستباف ایران با هدف بسترسازی برای ورود بهینه به حوزه تجارت الکترونیک فرش دستباف برگزار شد.

بر پایه این گزارش، تا به حال سامانه سفارش پذیری فرش دستباف برای تعداد پنج کارگزار به صورت آزمایشی در تهران و شیراز شروع به فعالیت کرده بود.

به گفته معاون امور تولید مرکز ملی فرش ایران، برای مشخص شدن اعضای نهایی سامانه، همایش معرفی سامانه سفارش پذیری برگزار شد تا افراد علاقه مند بتوانند با شناخت مطلوبتر، در پایان این همایش برای عضویت در سامانه ثبت نام کنند.

محسن حسن زاده در سخنرانی همایش معرفی سامانه سفارش پذیری فرش افزود: با توجه به ظرفیت استقرار سامانه از 50 واحد فعال در حوزه فرش ایران ثبت نام شد.

وی در ادامه گفت: ما برای هر کدام یک پورتال شخصی آماده خواهیم کرد و پس از آن همه پورتال ها را تحت عنوان پورتال مرکزی به یکدیگر وصل می کنیم. که از طریق این پورتال مرکزی سفارش ها گرفته شده و بسته به توانمندی های هر کدام از اعضا سفارش ها بین آنها تقسیم می شود.

این گزارش حاکی است، در پایان این همایش مقرر شد شرکت مجری برای تمامی اعضا پورتال ها را راه اندازی کند.

حسن زاده با اشاره بر ضرورت استفاده از فناوری های نوین اطلاعات و تجارت الکترونیک بر لزوم استفاده از این تکنولوژی در عرصه رقابت جهانی تاکید کرد و این راهبرد را افزون بر روش های سنتی، ابزاری مکمل در معرفی و ارتباط با مصرف کنندگان تجارت الکترونیک در این عرصه عنوان کرد.


ویدیو