مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 08 تیر 1390

المپیاد ششم سال 90

نتایج ششمین المپیاد فرش ایران در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی 


نتایج ششمین دوره المپیاد فرش ایران در دو بخش دانشجویی و دانش آموزی برگزار گردید و نتایج آن اعلام گردید که به شرح زیر میباشد.

 

 

 

 

 

نتايج بخش دانش‌آموزي ششمین المپياد فرش

 نام و نام خانوادگی
 گرایش   رتبه استان اعزامی

رنگرزي
رنگرزي
رنگرزي
اول 
دوم
سوم


طراحی
طراحی
طراحی
 اول
دوم
سوم

بافت
بافت
بافت
 اول
دوم
سومنتايج بخش دانشجويي ششمین المپياد فرش

 نام و نام خانوادگی
 گرایش رتبه  استان اعزامی

رنگرزی
رنگرزی
رنگرزی
اول
دوم
سوم 


طراحی
طراحی
طراحی
اول
دوم
سوم


بافت
بافت
بافت
اول
دوم
سوم


مرمت
مرمت
مرمت
اول
دوم
سوم*برای مشاهده کامل تصاویر مراسم به صفحه گالری تصاویر مراجعه نمایید.

ویدیو