مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 08 اسفند 1392

محل استقرار مرکز ملی فرش ایران تغییر یافت

مرکز ملی فرش ایران در تهران، به ساختمانی دیگری منتقل شد.

به اطلاع فعالان و مرتبطان با هنر- صنعت فرش دستباف ایران می رساند از این پس مرکز ملی فرش ایران از میدان ولیعصر(عج) به میدان کاج (سعادت آباد) انتقال یافت.

این انتقال در راستای سیاست های جدید معاونت توسعه منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تمرکز فعالیت های مرتبط در سازمان های تابعه و حذف فضاهای فیزیکی مازاد صورت می پذیرد.

نشانی جدید مرکز ملی فرش ایران: سعادت آباد، پایین تر از میدان کاج، خیابان کیان 13، بعد از اولین تقاطع، شماره 15
به زودی شماره تماس های هر یک از معاونت ها و مدیریت های مرکز ملی فرش ایران اعلام خواهد شد.

ویدیو