مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 28 اسفند 1392

مرکز ملی فرش ایران و نگاهی به کارنامه 92

عصر دیروز رییس مرکز ملی فرش ایران در جمع همکاران خود به مروری بر برنامه ها، هدف گذاری ها و رخدادهای حوزه فرش دستباف پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش؛ در این دیدار و گفت و گو که به بهانه فرارسیدن سال تازه خورشیدی و استقرار مرکز ملی فرش ایران در ساختمانی جدید به انجام رسید، محمدباقر آقاعلیخانی با تقدیر از کوشش های همکاران خود، خواستار همتی بیش از پیش برای فعالیت هایی ثمربخش و اثرگذارتر در بهبود فرایندهای مرتبط با هنر- صنعت فرش دستباف کشور شد.
در این آیین شماری از کارشناسان مرکز ملی فرش ایران نیز به بیان دیدگاه ها و آرای خود پرداختند.

ویدیو