مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 21 اردیبهشت 1393

فرش ابزار دیپلماسی هنری ایران است

سرپرست مرکز ملی فرش ایران، رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت به فرش دستباف در دولت یازدهم را توجه همسان به مسائل فرهنگی، هنری و اقتصادی این هنر-صنعت دانست و گفت: صادرات فرش دستباف برای اولین بار طی ماههای گذشته، در فروردین ماه سال جاری با 37.79 درصد رشد به 9.1 میلیون دلار رسید.
حمید کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهمترین اتفاقی که در دولت یازدهم نسبت به فرش دستباف رخ داده است، تغییر نگاه به فرش دستباف است که البته این تغییر، به معنای تغییرات بنیادین نیست بلکه تصحیح رویکرد به فرش دستباف را دنبال می کند؛ این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت بر خلاف وزرای قبلی، خط کش صادرات را برای سنجش عملکرد متولی انتخاب نکرده و بر مقوله نگاه همسان به مسائل فرهنگی و هنری و اقتصادی فرش دستباف تمرکز دارد.

سرپرست مرکز ملی فرش ایران افزود: از جمله بحث هایی که در سالهای اخیر به قرار گرفتن فرش دستباف در وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد می شد، این بود که وجوه فرهنگی و هنری فرش دستباف کمتر مورد توجه قرار گرفته است و به همین دلیل، در فرآیند پیش رو، تصحیح نگاه صورت گرفته و وجوه فرهنگی و هنری فرش دستباف نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: رونق تجارت به رونق تولید فرش دستباف منجر خواهد شد و صادرکنندگان فرش دستباف نیز دیپلمات های فرهنگی ایران به شمار می آیند، بنابراین فرش می تواند به عنوان ابزار دیپلماسی هنری کشور مطرح باشد و برند ملی کشور در دیگر نقاط دنیا باشد.

به گفته کارگر، در این راستا باید به تمامی ارکان فرش دستباف از زنجیره تامین از جمله طراح، نقاش، قالیباف، تاجر، پژوهشکر و پرداختکار فرش پرداخته شود.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته برقراری بیمه قالیبافان، ایجاد انجمن های طراحان و نقاشان برای توانمندسازی افراد و ارایه انواع تسهیلات از جمله وام برای ایجاد کارگاههای قالیبافی صورت گرفته است که تمامی این اقدامات به روال سابق در دوره جدید ادامه خواهد یافت، اما علاوه بر آن، نوع نگاه فرهنگی و هنری به فرش نیز بیش از پیش حاکم خواهد شد.

کارگر همچنین در خصوص آمار صادرات فرش دستباف کشور در سال 93 نیز خاطرنشان کرد: امسال برای اولین بار در ماههای گذشته، صادرات رشد داشت، به نحوی که میزان صادرات فرش دستباف در فروردین ماه سال جاری با 45.75 درصد رشد وزنی به 200 تن و با 37.79 درصد رشد به 9.1 میلیون دلار رسید.


منبع: مهر

ویدیو