مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 22 آبان 1396

فراخوان برای نظارت بر طرح های پژوهشی فرش دستباف

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ سید محمد ویسیان با بیان این مطلب افزود: تعامل و همکاری مراکز علمی، پژوهشی و اجرایی مرتبط با هنر- صنعت فرش دستباف می تواند زمینه ساز بهبود فرایند تولید، عرضه و صادرات و در نهایت رونق کسب و کار در این رشته شود.

معاون امور تحقیقات و آموزش مرکز ملی فرش ایران افزود: با رویکرد علمی، می توان مسائل و مشکلات فرش دستباف ایران را در بخش های گوناگون شناسایی و برای اعتلای جایگاه آن راهکارهای مناسب ارائه کرد.

 وی افزود: مرکز ملی فرش ایران بنا بر وظایف قانونی خود هر سال اقدام به فراخوان طرح های پژوهشی در حوزه های  تحقيقات در ابعاد هنري(طرح و نقش)، مسایل اجتماعی، فنی و مدیریتی و بازاریابی فرش دستباف می کند. امسال نیز طبق روال در دو نوبت فراخوان طرح های پژوهشی را از طریق سایت مرکز ملی فرش ایران اعلام کرده است.

 ویسیان تصریح کرد: در فرآیند اجرای طرح های پژوهشی پس از انتخاب مجری طرح، نیاز به حضور ناظر طرح از میان اعضای هیات علمی دانشگاه هاست. از این رو برای تکمیل بانک اطلاعاتی از اعضای هیات های علمی دانشگاه ها که تمایل به همکاری در نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی این مرکز را دارند، دعوت می شود، رزومه خود را از طریق پست الکترونیک مرکز ملی فرش ایران به نشانی pajohesh@incc.ir ارسال کنند.

ویدیو