مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 30 دی 1396

هم انديشى فعالان فرش ايران در آلمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى مركز ملى فرش ايران، در اين نشست كه با حضور رييس مركز ملى فرش ايران، سركنسول ايران در هامبورگ و جمع پرشمارى از بازرگانان فرش ايران در آلمان برگزار شد، هر يك از حاضران به بيان نظرات و ديدگاه هاى خود پرداختند. 
در ابتداى اين نشست، صمد منجم (رييس اتحاديه واردكنندگان فرش ايران در اروپا) ضمن ارايه گزارشى از فعاليت تشكل متبوع خود به تبيين مطالبات تجار فرش ايران در آلمان به ويژه در موضوع تبليغات پرداخت. 
مشكلات گمركى، مالياتى در كنار مباحث پيشنهادى در نوع حمايتهاى دولت از فرايند تبليغات تا حضورهاى نمايشگاهى و گرايش به تجارت آنلاين فرش دستباف در كنار بررسى وضعيت توليد و تجارت فرش در كشورهاى رقيب از جمله مباحث مطروحه در اين هم انديشى از سوى فعالان فرش كشورمان در آلمان بود.
در ادامه اين نشست نيز كارگر (رييس مركز ملى فرش ايران) و سيدين (سركنسول جمهورى اسلامى ايران در هامبورگ) به بيان وضعيت كنونى و پيگيريهاى انجام شده براى رفع موانع و تسهيل تجارت فرش پرداختند.

ویدیو