مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 22 اردیبهشت 1397

برگزاری دوره آموزشی مدیران تعاونی های تولیدکنندگان فرش

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ در این دوره دو روزه ضمن مروری بر آموزش در حوزه مدیریت بازاریابی و مدیریت تولید در نشست پرسش و پاسخی پیرامون قوانین کار و تامین اجتماعی، اساسنامه تعاونی های تولید کننده فرش دستباف و قانون تعاون بحث و تبادل نظر می شود.

قابل ذکر است؛ این دوره آموزشی با حضور 31 فراگیر به همت مرکز ملی فرش ایران با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان و مرکز آموزش بازرگانی از تاریخ 22 الی 23 اردیبهشت 1397 در کرمان در حال برگزاری است.

ویدیو