مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 27 اردیبهشت 1397

چهارمین دوره مسابقه طرح و نقشه کلید خورد

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ در این جلسه با بررسی پیش نویس آیین نامه اجرایی چهارمین مسابقه طرح و نقشه فرش دستباف مقرر شد این مسابقه در سطح کشور با همکاری انجمن های طراحان ونقاشان فرش کشور در دو مرحله منطقه ای و کشوری برگزار شود.

براساس این گزارش؛ مسابقه طرح و نقشه فرش دستباف به صورت منطقه ای در 8 استان معین با همراهی انجمن طراحان و نقاشان برگزار و آیین پایانی آن به بهانه انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سه ماه سوم سال در تبریز برگزار می شود.

 همچنین در این جلسه که به میزبانی مرکز ملی فرش ایران برگزار شد مقرر شد فراخوان چهارمین مسابقه طرح و نقشه فرش دستباف خردادماه منتشر شود.

قابل ذکر است؛ برتری و مزیت طرحها و نقوش فرش ایران از مهمترین عوامل تاثیرگذار در ارزش افزوده فرش دستباف است که توان رقابت پذیری مناسبی را به آن داده است، از سوی دیگر این توجه ویژه به این موضوع برای حفظ و ارتقای حضور پایدار فرش دستباف در بازارهای بین المللی لازم و بایسته است که در زمینه خلاقیت و نوآوری در طرح ونقش و ایجاد انگیزش در بین هنرمندان به ویژه در میان هنرمندان جوان فعالیت ویژه ای صورت گیرد. در این راستا مرکز ملی فرش ایران اقدام به برگزاری چهارمین دوره مسابقه طرح و نقشه فرش دستباف می کند.

ویدیو