مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 15 مرداد 1397

اسپانیا باید صدای فرش دستباف ایران در اروپا باشد

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ فرشته دستپاک ضمن بیان این مطلب در دیدار با سفیر اسپانیا در تهران، تاکید کرد که تحریم های یک جانبه و غیر عادلانه ی ایالات متحده نمی تواند جایگاه فرش دستباف ایرانی را در سطح جهان به مخاطره اندازد.

آقای ادواردو لوپز بوسکتس سفیر اسپانیا در ایران با یادآوری این نکته که در قرون وسطی فرش دستباف ایرانی، ترک و اسپانیایی حرف اول را در دنیا میزد، تاکید کرد که فرش ایرانی از نظر کیفیت و زیبایی در جهان بی نظیر است.

وی افزود: خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم­ها به مبادلات تجاری ایران و اسپانیا در حوزه فرش تاثیر نخواهد گذاشت و فعالیت بازرگانان ایرانی فرش در اسپانیا کماکان ادامه خواهد یافت.

فرشته دستپاک در خاتمه این دیدار از سفیر اسپانیا در ایران خواست که به عنوان کشوری با سابقه دیرین روابط با ایران و جهان اسلام، صدای فرش دستباف ایرانی را به مردمان اروپا برساند.

ویدیو