مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 12 آبان 1397

بررسی چگونگی همکاری مرکز ملی فرش ایران و انجمن آبفای (آب و فاضلاب) ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، در این نشست که به دعوت معاونت امور تحقیق و ترویج مرکز ملی فرش ایران تشکیل شد، (آقایان: رجبیان رئیس ، روشن دبیر و شکیبا از انجمن آب و فاضلاب ) و آقای سلطانیان رئیس سرپرستی شعب بانک مهر ایران و جمعی از همکاران مرکز ملی فرش ایران، حضور داشتند، بررسی امکان ایجاد تصفیه خانه های مناسب برای واحدهای رنگرزی ، واحدهای قالی شویی ، واحدهای پشم شویی ، واحدهای ابریشم کشی و صمغ گیری ابریشم هم چنین زمینه های آموزش ، تحقیق ، ترویج و ایجاد تصفیه خانه ها در ابعاد امکان سنجی (پذیرش اجتماعی ، بررسی فنی و اقتصادی ) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

ویدیو