مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 03 دی 1397

تشکیل ستاد نمایشگاه بین المللی فرش دستباف کیش

 

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، به منظور تبادل نظر و برنامه ریزی مناسب جهت نمایشگاه بین المللی فرش دستباف کیش، جلسه ستاد برگزاری نمایشگاه، روز دو شنبه مورخ 97/10/3 ساعت 10 صبح در مرکز ملی فرش برگزار شد.

بر اساس این گزارش، اعضای حاضر در جلسه به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند و بایسته های این رویداد مهم و بین المللی را مرور کردند.در آغاز این نشست گزارش اقدامات انجام شده از سوی معاونت امور بازاریابی مرکز ملی فرش ایران ارائه شد و در ادامه تشکیل کارگروه تخصصی نمایشگاه و برنامه های پیش بینی شده مطرح و ویژگی های این رویداد مهم  و پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی ست این نمایشگاه در منطقه آزاد کیش برگزار خواهد شد و لوکس ترین فرش های دستباف دنیا در معرض دید تجار و صادرکنندگان فرش دستباف جهان قرار می گیرد.

 

ویدیو