مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 21 بهمن 1397

رونمایی از فرش درشت باف مهاباد

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، به نقل از صداوسیما، مرکز مهاباد، بافت این فرش سابقه‌ای ۲۰۰ ساله در منطقه مکریان دارد که بیشتر در چادرهای عشایر استفاده شده و اکنون با هنر دست بافندگان مهابادی جانی دوباره گرفته است.

فرش درشت بافت از پشم خالص و در ابعاد ۶، ۹، ۱۲ و ۲۴ مترمربعی بافته می شود.

در چند سال گذشته، فروش این نوع فرش درآن سوی مرزها هم رونق گرفته بطوریکه سالیانه بطور میانگین ۳ هزارمترمربع از این فرش به کشورهای اروپایی صادر می‌شود.

ویدیو