مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 22 اسفند 1397

اشتباهی در محاسبه سایت عصر فرش / عاقبت کار ما زیره ای ست به کرمانشاهان بردن

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، در پاسخ بر اساس آمار ارائه شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردات فرش دستباف با تعرفه ی 57011010 به میزان 1520 کیلوگرم به ارزش 5307 دلار و تعرفه ی 57019000 به میزان 1705 کیلوگرم به ارزش 11625 دلار که در مجموع به ارزش وزنی 8695 کیلوگرم و به ارزش 16922 دلار واردات برای این کالا ثبت شده است اگر با دلار نیمایی میزان واردات محاسبه شود به ارزش 400،308،147 تومان یعنی 147 میلیون تومان و با محاسبه نرخ ارز آزاد به میزان 2/2 میلیارد ریال یا حدود 220 میلیون تومان است که در خبر شماره 2963  عصر فرش به میزان 2/2 میلیارد تومان  به اشتباه منعکس شده است

در حالی که این میزان واردات یعنی 2/2 میلیارد ریال به میزان 0.007 درصد از صادرات ده ماهه فرش دستباف یعنی 221 میلیون دلار، رقمی محسوب نمی شود.

ضمن آنکه واردات فرش هیچگاه ممنوع نبوده است که در زمان جناب آقای فرجی ریاست وقت مرکز ملی فرش آزاد شده باشد، چه بسا که با ممنوع کردن آن، میزان بالاتری از مبادی غیر رسمی وارد و افراد بیشتری را ترغیب به این فعالیت خواهد نمود.

 در خصوص آگاهی از وضعیت و جایگاه فرش دستباف ایران و کشورهای رقیب به سایت مرکز به آدرس incc.ir  درگاه آمار و اطلاعات ، گزارش فرش دستباف کشورهای رقیب و بازارهایشان در سال 2017 مراجعه تا مطلع شویم ایران در سال 2017 همچنان پرچم دار و یکه تاز این عرصه بوده است.

در خصوص فرش ماشینی هم باید بدانیم که صنعت فرش ماشینی مرتبط با حوزه ی نساجی بوده و بعنوان بخشی از تولید کشور مورد حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بی تردید در خصوص واردات فرش ماشینی تصمیمات لازم را آن متولی اتخاذ خواهند نمود.

ضمن آنکه در عصر تجارت جهانی، این گونه مباحث جایگاه خود را از دست داده و فضای رقابتی سالم جایگزین آن شده است.

 

ویدیو