مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 24 فروردین 1398

اصلاح تبصره 2 ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات


به گزارش مرکز ملی فرش ایران، تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 97/12/15 هيأت وزیران درخصوص"اصلاح تبصره 2 ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات"، طي نامه شماره 178390 در تاریخ 97/12/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

بر اساس تبصره 2 این آئین نامه، هر مسافر می تواند تا سقف ( 24 ) مترمربع فرش دستباف و تا سقف ( 40 ) مترمربع گلیم دستباف به همراه خود از کشور خارج نماید و محدودیتی از نظر تعداد قطعات فرش و گلیم همراه مسافر در سقف متراژ وجود نخواهد داشت.

متن این مقرره (نسخه ابلاغی) به صورت فایل پیوسیت می باشد.

ویدیو