مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 15 مهر 1398

برپایی سیزدهمین نمایشگاه فرش دستبافت در یزد

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران این نمایشگاه از ۱۵ لغایت۲۰بهمن ماه با حضور تجار و تولیدکنندگان بیش از ۱۵منطقه فرشی کشور در محل دائمی برگزاری نمایشگاه‌های یزد دایر خواهد شد.

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی یزد

آدرس: شهرک صفاییه در بلوار ابن سینا

ویدیو