مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 13 تیر 1393

نشست کمیته فرش مشهد برگزار شد

کمیته فرش مشهد با حضور سرپرست مرکز ملی فرش ایران و فعالان فرش استان خراسان رضوی در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان تشکیل شد.

سرپرست مرکز ملی فرش ایران در این نشست با تاکید بر پیشینه درخور توجه خراسان در تولید فرش، جای استاندار و دیگر نهادهای استانی مرتبط با موضوع را در کمیته فرش خالی دانست و گفت: اگر معتقدیم که فرش وجوه گوناگون فرهنگی، هنری، اشتغالزایی و ارزآوری را داراست و اگر خراسان را دارای قابلیت خوبی در هنر- صنعت فرش می دانیم، باید نهادهای محلی به یاری این حوزه بیایند.

حمید کارگر ادامه داد: صدا و سیما در معرفی توانمندی فرش استان و انگیزه بخشیدن به فعالان این حوزه نقشی مهم دارد و ضروری است که در کمیته فرش استان حضور یابد. همچنان که ارشاد، میراث فرهنگی، فنی و حرفه ای و دیگر نهادهای مرتبط نیز باید به فرش ایرانی و هنرمندان این حوزه ادای دین کنند.

وی نامگذاری سال 93 به دو صفت اقتصاد و فرهنگ را بستر مناسبی برای توجه فزونتر به فرش دانست و گفت: فرش دستباف ایران به خوبی هر دو ویژگی فرهنگ و اقتصاد را با خود به همراه دارد و شایسته توجه است.

سرپرست مرکز ملی فرش ایران با اشاره به بازدیدهای خود از کارگاه های فرش های بزرگ پارچه در نیشابور گفت: قابلیت و توان استان خراسان رضوی در تولید فرش های بزرگ با اندکی تبلیغ و بازاریابی مناسب می تواند به بهبود و رونق اقتصادی در منطقه و توسعه اشتغال و ارزآوری بینجامد.

وی در ادامه به مطالب مطرح شده از سوی فعالان فرش استان پرداخت و دیدگاه های خود و برنامه های مرکز ملی فرش را در این حوزه ها تبیین کرد.

صدور فرش های خراسان از گمرکات دیگر استانها، لزوم برنامه ریزی برای خروج از رکود تورمی در حوزه فرش، هدایت و ساماندهی نمایشگاه های داخلی فرش، ارایه تسهیلات ارزان قیمت به هنر- صنعت فرش، کاهش نیروی انسانی توانمند در حوزه تولید، تبلیغ برای معرفی فرش خراسان، بیمه قالیبافان و مشکل کمبود اعتبار برای تداوم آن و نیز برگزاری نمایشگاه ویژه فرش خراسان در خارج از کشور از جمله مباحث مورد بررسی دراین نشست بود.

گفتنی است کارگر در سفر به مشهد از کارگاه های ویژه فرش های بزرگ پارچه در باغشن و یوسف آباد نیشابور و نیز کارگاه متمرکزی در مشهد بازدید کرد.

ویدیو