مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 09 دی 1398

برگزاری جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ملی فرش ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، امروز مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز ملی فرش ایران با حضورقبادی معاون امور بازرگانی داخلی وزارت صمت ، زندی رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و معاونین مرکز برگزار شد.

در ابتدای جلسه معاونین مرکز  گزارشی از روند عملکرد مرکز ملی فرش ارائه دادند.

در ادامه قبادی ضمن برشمردن توانایی­ های فرشته دستپاک در امور اجرایی و به ویژه نمایشگاهی از ایشان تشکر و قدردانی و همچنین با ذکر سوابق اجرایی و مدیریتی فرحناز رافع ، آرزوی موفیقت برای ایشان و جامعه فرش دستباف نمود.

ویدیو