مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 21 دی 1398

برگزاری دومین نمایشگاه فرش دستباف و تابلو فرش استان گلستان

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران ، دومین نمایشگاه فرش دستباف و تابلو فرش استان گلستان، در تاریخ 23 لغایت 27 دی ماه ۱۳۹۸ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان برگزارخواهد شد.

گفتنی است؛ ساعت بازدید نمایشگاه از ساعت 16 لغایت ۲۲ می باشد.

ویدیو