مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 24 دی 1398

برگزاری شانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف و تابلو فرش استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران ، شانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف و تابلو فرش استان کرمانشاه، در تاریخ 30 دی ماه لغایت 5 بهمن ماه ۱۳۹۸ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان کرمانشاه برگزارخواهد شد.

گفتنی است؛ ساعت بازدید نمایشگاه از ساعت 15 لغایت 21 می باشد.

ویدیو