مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 26 اسفند 1398

مرکز ملی فرش ایران معرفی می کند/ فرش سجاده ای آنتیک صفوی ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران فرش سجاده ای با کتیبه های قرآنی و نام خدا در آن، از مجموعه فرش هایی ست جزو مجموعه ای از فرش های است که گمان می رود هدیه دیپلماتیک از شاه عباس صفوی به سلطان مراد سوم عثمانی بوده است.

"الله اکبر کبیرا" به صورت معکوس شیوه مرسوم کتیبه نویسی در قالی ایران است و به نظر می رسد بافت تبریز باشد. در بعضی از قسمت های این فرش که با گره متقارن و رج شمار 65 بافته از نخ نقره صوف باف استفاده شده است.

گفتنی ست این فرش در موزه متروپولیتن نگهداری می شود.

ویدیو