مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 29 اسفند 1398

فرش دستباف ایران و اسطوره

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، چینامروش (چمروش) مرغی است که در نزدیکی درخت بسیار تخمه‌ی دورکننده‌ی غم می‌نشیند و کارش این است که آن تخم‌هایی را که از این درخت فرو ریزد، او برچیند و آنجا که تیشتر آب را می‌ستاند، بپراگند تا تیشتر آب را با همه‌ی آن تخم‌ها بستاند و با آن باران جهان ببارد. چمروش مرغ همان مرغی‌ست که هر سه سال که بسیاری از مردمان سرزمین‌های انیرانی برای رفتن به سرزمین‌های ایرانی و زیان رساندن به آن‌ها و نابود کردن جهان گرد می‌آیند، بُرزیزد از ژرف دریای ارنگ برمی‌آید و او را (چمروش مرغ) بر بالای آن کوه بلند می‌ایستاند. و چمروش مرغ همه‌ی مردم سرزمین‌های انیران را می‌چیند بدان گونه که مرغ دانه را برمی‌چیند.

ویدیو