مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 01 فروردین 1399

معرفی فرش دستباف کوبیسم استاد صیرفیان

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، این فرش یکی از جذاب ترین طرح های بافته شده توسط استاد بزرگ محمد صیرفیان است که ترکیبی از عناصر طرح های کلاسیک فارسی متعلق به دوره های مختلف تاریخی از سلسله سلجوقی تا سلسله صفوی است و به فرش کوبیسم شناخته شده است.

ویدیو